Lyly: Ammattiliittojen on tuettava maahanmuuttajien työllistymistä

Reilut työehdot ja ammattilittojen palvelut kiinnostivat Avoimet ovet ammattiliittoon -maahanmuuttajatapahtumassa. SAK:n ja yhdeksän SAK:laisen ammattiliiton infotilaisuus ammattiliittojen toiminnasta keräsi noin sata kiinnostunutta osallistujaa.

JHL oli tilaisuudessa näkyvästi mukana infopisteellään, ja järjesti tulkkaukset JHL:n pääkaupunkiseudun Kamut- maahanmuuttajajaoksen kautta. Tulkkausapua tarjottiin venäjän, viron, somalin, arabian, englannin, espanjan ja kiinan kielellä. Paikalla olivat myös kansanedustajat Ozan Yanar (vihr.) ja Nasima Razmyar (sd.) kertomasta omista kokemuksistaan maahanmuuttajataustaisina vaikuttajina.

SAK:n puheenjohtaja Lauri Lylyn mukaan ammattiyhdistysliikkeen tulee osallistua maahanmuuttajien työllistymisen tukemiseen. SAK:lla on yli 30 000 maahanmuuttajataustaista jäsentä.

– Tämä iso määrä ihmisiä kannattaa hyödyntää. Kyse ei ole pelkästään järjestäytymisestä, vaan maahanmuuttajia voisi tulla enemmän mukaan toimintaan esimerkiksi luottamustehtäviin.

Maahanmuuttajat kysyvät samanlaisia kysymyksiä työehdoista kuin suomalaisetkin, Lauri Lyly muistutti.
Maahanmuuttajat kysyvät samanlaisia kysymyksiä työehdoista kuin suomalaisetkin, Lauri Lyly muistutti.

Miten ay-liike voi tukea maahanmuuttajien työllistymistä?

– Voimme kertoa maahanmuuttajille, että heitä tuetaan suomalaisessa työelämässä ja he saavat samat työoikeudet kuin suomalaisetkin. Maahanmuuttajat kysyvät ihan samanlaisia kysymyksiä kuin suomalaisetkin työntekijät.

Lylyn mukaan turvapaikanhakijoissa on paljon työvoimapotentiaalia.

– Turvapaikanhakijoita pitäisi päästä kotouttamaan mahdollisimman nopeasti, heti kun turvapaikkahakemus on käsitelty. Turvapaikanhakijoilla on paljon osaamista, josta emme tiedä mitään. Tarvitaan osaamiskartoitusta siitä, mitä he ovat tehneet kotimaassaan ja mitä tarvitaan lisää, jotta he työllistyisivät Suomessa, Lyly sanoo.

Yhteishanke maahanmuuttajien työllistämiseksi suunnitteilla

SAK on mukana suunnitteilla olevassa yhteishankkeessa ”Töissä Suomessa”, joka tähtää maahanmuuttajien työllistymisen ja kotouttamisen edistämiseen. Hanke toimii verkostomaisesti – siinä kehitetään ja koordinoidaan maahanmuuttajien neuvontapalveluita, edistetään maahanmuuttajajärjestöjen kontakteja työelämään ja tehostetaan kotouttamispalveluita. Hanke toimii myös linkkinä maahanmuuttajien ja työnantajien kohtaamisessa.

– Tarkoitus on yhdistää kotouttamispalvelut saman katon alle ja parantaa maahanmuuttajien neuvontapalveluja, SAK:n maahanmuuttoasioiden asiantuntija Eve Kyntäjä sanoo.

SAK:n tavoitteena hankkeessa on tarjota maahanmuuttajataustaisille työntekijöille työsuhdeneuvontaa. Hankkeessa myös koulutetaan ammattiliittoja maahanmuuttajakysymyksissä ja maahanmuuttajajärjestöjä työelämän pelisäännöistä. SAK:laisista ammattiliitoista JHL ja PAM ovat vahvasti mukana hankkeen suunnittelussa ja rahoituksessa.

Myös JHL esittäytyi Avoimet ovet ammattiliittoon -tapahtumassa.
Myös JHL esittäytyi Avoimet ovet ammattiliittoon -tapahtumassa.

Rahoitusta on haettu Kotona Suomessa -toimenpidekokonaisuuden valtakunnallisesta ESR-hankehausta. Yhteisen hankkeen päätoteuttaja ja hallinnoija on Helsingin kaupunki.

SAK on mukana kumppanina toteuttamassa osahankettaan. Muita kumppaneita ovat Espoon kaupunki, Vantaan kaupunki, Helsingin seudun kauppakamari ja monikulttuurijärjestöjen yhteistyöverkosto Moniheli ry sekä Uudenmaan ELY ja TE-toimisto.

Toteutuessaan hanke käynnistyisi helmikuussa 2016 ja kestäisi 2,5 vuotta. Virallinen rahoituspäätös tulee joulukuun alussa.

– Ammattiliittojen on tärkeä olla vahvasti mukana maahanmuuttajien edunvalvonnassa ja huolehtia ulkomaisten työntekijöiden työelämän pelisääntöjen reilusta toteutumista. Samalla voimautetaan maahanmuuttajajärjestöjä, Kyntäjä sanoo.

Ammattiliitot sanovat tervetuloa maahanmuuttajille

JHL:ssä noin 6000 maahanmuuttajajäsentä

JHL Blogi: Rasismi kuriin ja kunnon työehdot myös turvapaikanhakijoille