Hyvissä käsissä -tunnustus lapsiasiavaltuutetulle

JHL:n Hyvissä käsissä -tunnustus  on päätetty myöntää lapsiasiavaltuutettu Tuomas Kurttilalle ja Lapsiasiavaltuutetun toimistolle. Tunnustus on erityisen ajankohtainen aikoina, jolloin lapsilta ja lapsiperheiltä leikataan ja heidän hyvinvointinsa on uhattuna.

YK:n lapsen oikeuksien julistuksessa todetaan: ”Lapsi tarvitsee ruumiillisen ja henkisen kypsymättömyytensä vuoksi erityistä suojelua ja huolenpitoa, siihen luettuna asianmukainen hoito sekä ennen syntymää että sen jälkeen.” Juuri nyt lapsia ja lapsiperheitä ollaan kuitenkin ajamassa ahtaalle heikentämällä varhaiskasvatusta ja muita lapsiperheiden etuuksia.

Lapsiasiavaltuutettu Tuomas Kurttila ja Lapsiasiavaltuutetun toimisto ovat tehneet väsymätöntä työtä lasten hyvinvoinnin puolesta. Lisäksi Kurttila on vahvistanut lasten ääntä julkisuudessa omilla kannanontoillaan, haastatteluillaan ja puheenvuoroillaan.

Tästä syystä JHL on päättänyt muistaa Tuomas Kurttilaa ja hänen toimistoaan Hyvissä käsissä -tunnustuksella. Samalla JHL kiittää Kurttilaa ja Lapsiasiavaltuutetun toimiston henkilökuntaa lapsen aseman parantamiseksi tehdystä työstä.

Lapsiasiavaltuutettu Tuomas Kurttilan haastattelu julkaistiin Motiivissa (7/2014).