Osaava voima jatkuu myös 2016!

nainen käsi nyrkissäSosiaali- ja terveysalojen ammatillinen kärkihanke Osaavaa voimaa jatkuu vuonna 2016. Tämän vuoden ammatillisia painopisteitä ovat mielenterveys- ja päihdetyö sekä lastensuojelu.

Lastensuojelussa sekä mielenterveys- ja pähdetyössä työskentelee noin 8 000 JHL:n jäsentä. Heistä puolet mielenterveyshoitajia, mielisairaanhoitajia tai lähihoitajia joko mielisairaaloissa tai mielenterveyden avopalveluissa.

Miksi juuri nämä ammattialat valittiin vuoden 2016 painopisteiksi, ammattiasiain toimitsija Riitta Vehovaara?

– Työ päihde- ja mielenterveysalalla ja lastensuojelussa on henkisesti kuormittavaa, ja usein valokeilaan nousevat vain näitä aloja koskevat ongelmat. Kärkihankkeen ote on positiivinen, ja haluamme nostaa esiin iloa, valoa ja onnistumisia!

– Lisäksi näillä kolmella alalla on paljon yhteistä, ja niissä nivoutuvat yhteen niin sosiaali- kuin terveydenhuollon kysymykset. Myös sote-uudistus ja sen vaikutus alalla työskenteleviin vaikutti valintaan. Lisäksi kannattaa muistaa, että mielenterveysalalla on ollut liitossa vankka asema jo pitkään, aina 80-luvulta eli Mielenterveys- ja kehitysvammaliitosta (MKL ry) lähtien.

Mihin JHL pyrkii kärkihankkeillaan?

– Kärkihankkeet tuovat esiin liiton keskeisten ammattialojen erityispiirteitä. Samalla haluamme vahvistaa näissä tehtävissä työskentelevien ammatillista osaamista ja itsetuntoa ja tarjota vertaistukea vaikkapa liiton ammatillisten verkostojen ja alan opintopäivien muodossa. Lisäksi kärkihankkeet toimivat jäsenhankinnan kanavina ja ovat osa JHL:n laajaa edunvalvontaa.

Mitä liitto tarjoaa mielenterveys- ja päihdealoilla ja lastensuojelussa työskenteleville vuonna 2016?

– Tarjolla on muun muassa koulutusta, opintopäiviä, ammattialaoppaita ja esitteitä. Lisäksi nämä ammattialat näkyvät korostetusti jäsenlehti Motiivissa ja liiton muissa viestintäkanavissa.

Koulutustarjonnasta Riitta Vehovaara suosittaa erityisesti Osaavaa voimaa! -työhyvinvointikokonaisuutta, joka koostuu neljästä osasta. Yksi niistä on Omakuva-työkuva-valokuvatyöpaja, jossa syvennetään itsetuntemusta ja kehitetään vuorovaikutustaitoja valokuvan keinoin. Työpajan kouluttajana toimii valokuvaaja, työnohjaaja Leena Louhivaara. Kaksipäiväinen koulutus järjestetään 1.-2. maaliskuuta 2016.

Aktiivi: Osaavaa voimaa näkyy koulutuksessa ja maakunnissa