Pori lomauttaa yli puolet henkilöstöstään – säästötavoite jäänee silti saavuttamatta

Porin kaupungin yt-neuvottelut päätyivät laajoihin monen viikon lomautuksiin. Pääluottamusmiehen mukaan kaupungin kova säästötavoite etenkin voittoa tuottavia palveluja suljettaessa on epäuskottava.

Porin kaupunki on saanut kesäkuun alussa alkaneet koko henkilöstöään koskeneet yt-neuvottelut päätökseen. Neuvottelut päättyivät erimielisinä. Niiden tuloksena kaupunki lomauttaa noin 65 prosenttia kaikkiaan 6 300 työntekijän henkilöstöstään. Lomautukset toteutetaan loka-joulukuussa.

Suurimmalla osalta työntekijöistä lomautus kestää kolme viikkoa. Kuudenneksella lomautus on muun muassa kaupungin lakisääteisistä velvoitteista johtuen lyhyempi.

Lomautusten ulkopuolelle jää runsaat 2 400 työntekijää, joista noin puolet työskentelee perusturvassa ja neljännes perus- ja lukio-opetuksessa.

– Perusturva oli käynyt yt:itä läpi koko vuoden, ja jo laskenut henkilömitoituksiaan. Nyt siellä on esimerkiksi neljän palvelualueen sijasta enää kolme, kaupunginjohtaja Aino-Maija Luukkonen kertoo.

Myös määräaikaista henkilöstöä tullaan lomauttamaan. Kaupunginhallituksen päätöksen mukaan mahdollisimman monen määräaikaisuus tullaan jättämään uusimatta. Yhteensä kaupungilla on 1 100 määräaikaista työntekijää. Heistä lomautettavien osuutta ei ole vielä kuitenkaan laskettu.

Luukkosen mukaan lomautusten ja muiden säästötoimenpiteiden vaikutuksista tullaan laatimaan arviointi ensi vuoden alussa.

– Siinä lasketaan taloudellisten vaikutusten ohella myös laadullisia vaikutuksia, esimerkiksi lisääntyivätkö sairauspoissaolot tai toimeentulotuen käyttäminen. Näiden vaikutusten selvittäminen on sekä työntekijöiden että työnantajan intressissä, Luukkonen sanoo.

JHL:n kaupungin pääluottamusmies Tommi Raunela on huolissaan siitä, onko kaupunki miettinyt loppuun asti lomautusten taloudellisia vaikutuksia. Niistä ei hänen mukaansa yt-neuvotteluissa keskusteltu.

– Toivottavasti kaupungilla ei kuvitella, että laajoista lomautuksista huolimatta voitaisiin edelleen tarjota kaupunkilaisille samat palvelut kuin ennen lomautuksia. On ihan selvää, että jos lähes koko henkilökunta lomautetaan 2–3 viikoksi, se näkyy myös esimerkiksi laskutuksen viivästymisessä sekä saamatta jääneinä tuottoina maksullisten palvelujen osalta, Raunela sanoo.

Raunelan mukaan lomautettavista arviolta noin puolet eli vajaa pari tuhatta työntekijää kuuluu JHL:ään.

Miljoonia etsitään vielä

Lomautuksista huolimatta kaupunki jää kauas yt-neuvotteluille asettamastaan 13 miljoonan euron säästötavoitteesta. Kaikkiaan noin 3 400 vakituisen työntekijän lomauttaminen tuottaa kaupungin kassaan seitsemän miljoonaa euroa. Muiden vyönkiristysten kautta kaupunki sai säästettyä noin 1,4 miljoonaa euroa. Vajausta tavoitteesta jäi siis vielä noin 4,5 miljoonaa euroa.

Kaupunginjohtajan mukaan tulos voi vielä tästä parantua, sillä kaikkien säästötoimenpiteiden kuten hankintoihin tehtyjen rajoitusten vaikutuksia ei pystytä vielä sanomaan varmuudella.

– Kyllä sen tavoitteen täyttäminen haasteellista on. Mutta kaikkemme tehdään, tietenkin, Luukkonen sanoo.

Porin kaupunki on jo päättänyt myydä tonttejaan sekä omaisuuttaan kuten rakennuksia. Näistä Tommi Raunelan mukaan on mahdollista saada yhteensä jopa yli kymmenen miljoonan tuotot. Yt-neuvotteluissa säästöjä haettiin kuitenkin nimenomaan käyttötaloudesta, joten näitä myyntituottoja ei lueta niihin.

– Jos näitä ei oteta mukaan, en tiedä, miten kaupunki voi saavuttaa säästötavoitteensa, Raunela arvioi.

Luukkosen mukaan investointipuolen varojen käyttö ei olisi kaupungin tulevaisuuden kannalta järkevää. Ensi vuonna Poriin valmistuu hänen mukaansa muun muassa kaksi uutta koulua.

– Vaikka elämme nyt vaikeissa taloudellisissa tilanteissa, meidän pitää kuitenkin katsoa tulevaisuuteen, Luukkonen sanoo.

Uusia lomautuksia saattaa tulla

Säästötoimena ketään ei voida kuitenkaan irtisanoa. Henkilöstöllä on vielä kolme vuotta voimassa irtisanomissuoja, josta sovittiin vuonna 2015 tapahtuneen Porin ja Lavian kunnan välisen pakkoliitoksen vuoksi.

Kaupunki on yrittänyt ehdottaa henkilöstölleen 13 päivän mittaisia talkoovapaita kolmen viikon lomautuksen sijaan. Raunelan mukaan JHL ja kaikki muutkin kaupungin henkilöstöjärjestöt ovat ottaneet talkoovapaisiin kielteisen kannan eivätkä suosittele niitä jäsenilleen.

– Huono taloustilanne kaupungilla jatkunee, sillä maan hallituksen toimet eivät kohtele Poria hellällä kädellä tulevaisuudessakaan. Seuraavat lomautukset saattavat tulla vastaan jo ensi vuonna. Työntekijöiden kannattaa ennemmin kerryttää ansiosidonnaisen päivärahan omavastuuaika pois nyt, Raunela neuvoo.

Myös Luukkosen mukaan ensi vuosi on talousarvion valmistelun kannalta haasteellinen.

– Meillähän on täällä paljon vientiteollisuutta. Jos todella käy niin, ettei työllisyysaste nouse eikä vienti lähde vetämään, tilanne näyttää pahalta. Ja sote-uudistuksestakin on laskettu, että Satakunnan alueella pitäisi saada aikaan 120 miljoonan säästöt, Luukkonen arvioi.