Tasa-arvoviranomainen vaatii: ”Valmistelu perhevapaajärjestelmän uusimiseksi on aloitettava”

Sosiaali- ja terveysministeriön yhteydessä toimiva tasa-arvoasiain neuvottelukunta (TANE) ruotii hallituksen tasa-arvo-ohjelman toimenpiteitä kovin sanakääntein. TANE toimii yhtenä Suomen kolmesta tasa-arvoviranomaisesta.

Keskustelu äitiyslomakorvausista, perhe- ja hoitovapaista sai kipinän Verkkouutisten jutusta, jossa yrittäjä valittelee maksutaakan lankeavan suurimmaksi osaksi äitientyönantajille.  Alkujaan yrittäjän haastattelu on julkaistu Nykypäivä-lehdessä.

– Hallituksen tasa-arvo-ohjelman toimenpiteissä on toivomisen varaa. Moni kriittisistä aiheista ja toimenpiteistä on jäänyt pois.  Hallituksen tasa-arvo-ohjelmassa ei linjata perhevapaista mitään, arvostelee TANE tiedotteessaan.

Muun muassa SAK esitteli huhtikuussa oman mallinsa vanhempainvapaajärjestelmän uudistamiseksi. SAK korvaisi nykyisen kotihoidon tuen kuuden kuukauden pituisella hoitorahalla. Hoitoraha ja 12 kuukauden pituinen vanhempainraha jaetaan SAK:n mallissa tasan vanhempien kesken.

– Nykyinen järjestelmä ohjaa äitejä pitkille perhevapaille, mikä heikentää naisten asemaa työmarkkinoilla ja heidän tulevia eläkkeitään. Isät eivät pysty käyttämään kaikkia isyysrahojaan äidin ollessa pitkään perhevapailla, muistutti SAK:n ekonoministi Ilkka Kaukoranta.

TANE korostaakin kannanotossaan, että perhevapaamallin tavoitteen pitää olla 6+6+6-mallin kaltaisessa järjestelmässä. 6+6+6-mallissa perhevapaista kuusi kuukautta jakautuisi äidille, kuusi isälle ja kolmannen kuuden kuukauden jakson käytön vanhemmat sopivat keskenään.

– Myös työelämäkysymysten osalta tasa-arvo-ohjelma on pettymys. Myös säästötoimien kumuloituvat vaikutukset haavoittuvimmille ryhmille, kuten ikääntyneille naisille, tulisi arvioida.

Esimerkiksi julkisen sektorin säästöt osuvat pahiten naisvaltaisille aloille. Jo vuosi sitten professorit julkaisivat kipakan kannanoton:

– Naiset ja naisvaltaiset alat maksavat kohtuuttoman taloudellisen ja inhimillisen laskun sopeuttamistoimista, arvostelivat 85 suomalaista professoria, yliopistonrehtoria ja tutkimuspäällikkö jo vuosi sitten julkaisemassaan kannanotossa.

Lue lisää:

THL:n tutkimuspäällikkö Salmi: ”Tällä hetkellä perhepolitiikassa on niin paljon lapsiperheiden tilannetta heikentäviä elementtejä”