Tilastokeskus: Piilotyöttömien määrä nousussa

Työttömiä oli viime kuussa 214 000 eli 18 000 vähemmän kuin heinäkuussa 2015. Miesten työllisyysaste nousi hitusen edellisvuoteen verrattuna, kun taas naisten laski, ilmenee Tilastokeskuksen työvoimatutkimuksesta.

Työttömyysprosentti oli heinäkuussa 7,8 prosenttia, kun se edellisvuonna vastaavana ajankohtana oli  8,4 prosenttia. Miehiä ja naisia oli molempia työttömänä 107 000 henkeä. Työllisyysaste eli työllisten osuus 15–64-vuotiaista oli heinäkuussa 71,1 prosenttia. Tiedot perustuvat Tilastokeskuksen työvoimatutkimukseen.

15–24-vuotiaita nuoria oli heinäkuussa yhteensä 636 000. Heistä työllisiä oli 325 000 ja työttömiä 54 000. Nuorten työttömien osuus työvoimasta oli heinäkuussa 14,3 prosenttia, eli 3,1 prosenttiyksikköä pienempi kuin vuosi sitten.

Niin sanottuja piilotyöttömiä oli viime kuussa 165 000, mikä oli 22 000 (15,3 %) enemmän vuoden 2015 heinäkuuhun verrattuna. Piilotyöttömäksi luetaan työvoiman ulkopuolella oleva henkilö, joka haluaisi ansiotyötä ja olisi työhön käytettävissä kahden viikon kuluessa, mutta ei ole etsinyt työtä viimeisen neljän viikon aikana.

Lomautettuja 22 000

Työttömiä työnhakijoita oli heinäkuun 2016 lopussa kaikkiaan 378 000. Määrä oli 3 000 pienempi kuin edellisen vuoden heinäkuussa. Työttömyys laski eniten Kainuussa (–11 %), Hämeessä (–5 %), Pohjois-Pohjanmaalla (–5 %) ja Keski-Suomessa (–4 %). Työttömyys lisääntyi eniten Pohjanmaalla (7 %), Pirkanmaalla (4 %) ja Uudellamaalla (2 %).

Heinäkuun lopussa työ- ja elinkeinotoimistoihin ilmoittautuneita kokoaikaisesti lomautettuja oli 22 000, mikä oli 2 000 vähemmän kuin vuosi sitten.

Työttöminä työnhakijoina työ- ja elinkeinotoimistoissa oli 55 000 alle 25-vuotiasta työtöntä. Heidän määränsä oli 2 000 pienempi kuin edellisen vuoden heinäkuussa. Työ- ja elinkeinotoimistoihin ilmoitettiin heinäkuussa 36 000 uutta avointa työpaikkaa eli 3 000 enemmän kuin edellisen vuoden heinäkuussa.

Lue myös: Miten lakimuutos voi tehdä irtisanomisesta helpompaa?