Töissä Suomessa -hanke alkaa, JHL mukana

Töissä Suomessa -hanke alkaa maaliskuun aikana, kun SAK avaa uuden työsuhdeneuvontapalvelun. Hanke yhdistää julkisen, yksityisen ja kolmannen sektorin toimijoita kehittämään maahanmuuttajien kotouttamista ja työllistymistä edistäviä neuvontapalveluita. Tällä hetkellä esimerkiksi kansainvälisten tutkinto-opiskelijoiden osaamista ei käytetä riittävästi hyväksi pääkaupunkiseudulla.

Euroopan sosiaalirahasto ESR on myöntänyt neuvontapalvelulle rahoituksen 31. elokuuta 2018 asti. Lisäksi Ammattiliitto JHL on osallistunut hankkeen suunnitteluun ja kustannuksiin yhdessä Palvelualojen ammattiliitto PAMin kanssa. Motiivi uutisoi suunnitteluvaiheesta marraskuussa 2015.

SAK:n neuvontapalvelussa lakimies antaa työsuhteiseen liittyviä neuvoja puhelimitse ja sähköpostitse, myöhemmin myös asiakaspalvelupisteessä. Lisäksi hän välittää työelämätietoa maahanmuuttajajärjestöille sekä kouluttaa ammattiliittoja ja työpaikkojen luottamusmiehiä maahanmuuttoasioissa.

 SAK:n maahanmuuttoasioiden asiantuntija Eve Kyntäjä

Maahanmuuttoasioista vastaa SAK:ssa asiantuntija Eve Kyntäjä

– Tämä on ensimmäinen ulkomaalaistaustaisille työntekijöille tarkoitettu matalan kynnyksen neuvontapalvelu, joka tarjoaa maksuttomia lainopillisia työelämäneuvoja, SAK:n maahanmuuttoasioiden asiantuntija Eve Kyntäjä huomauttaa.

Maksuttoman työsuhdeneuvonnan avulla SAK auttaa maahanmuuttajataustaisia työntekijöitä kohentamaan asemaansa työelämässä.

– Jos työntekijä tietää oikeutensa ja ymmärtää työelämän aakkoset, häntä on vaikeampi viilata linssiin. Erilaisesta kulttuurista ja vailla kielitaitoa olevilla työntekijöillä on suurempi riski joutua työelämässä ongelmiin kuin kantasuomalaisilla, Kyntäjä painottaa.

– Lisääntyvä maahanmuutto lisää myös tarvetta maahanmuuttajien palveluiden ja neuvonnan kehittämiselle ja vuorovaikutukselle maahanmuuttajien kanssa. Erityisesti tietoisuutta suomalaisen työelämän pelisäännöistä halutaan lisätä, JHL:n maahanmuutto- ja monikulttuurisuusasioiden järjestötoimitsija Laura Tuominen kertoo.

Töissä Suomessa -hanke kokoaakin yhteen muun muassa maahanmuuttajien kotoutumista ja työllistymistä edistäjät, kuten viranomaiset, työnantajat, ammattiverkostot ja palveluntuottajat. Hankkeen avulla pyritään rakentamaan uudenlainen kumppanuusmalli julkisen, yksityisen ja kolmannen sektorin välille.

–Tavoitteena on ”International House”, joka voisi tarjota yhdessä pisteessä neuvoja maahanmuuttajille viranomais- ja työelämäkysymyksissä. Pyrkimyksenä on myös tuoda tietoa ammattiliitoista ja niiden tarjoamasta edunvalvonnasta, Tuominen lisää.

Tämä toteutetaan elinkeinoelämän, maahanmuuttajajärjestöjen sekä ammattiyhdistysliikkeen yhteistyöllä. Samalla yritetään tavoittaa tilapäisesti Suomessa työskenteleviä ulkomaalaisia, jotka ovat toistaiseksi jääneet ilman neuvontapalveluita onnensa nojaan.

.