Förnuftet segrade i Esbo Catering: ”Vi blev inte handelsvaror”

Styrelsen för Esbo Catering Ab beslöt enhälligt att bolaget börjar följa kollektivavtalet för Avainta från och med februari 2017. Beslutet är en lättnad för personalen, eftersom löner och övriga centrala arbetsvillkor förblir oförändrade. Esbo stad bolagiserade affärsverket Esbo Catering i

Ulla Puustinen/Marina Wiik

Järki voitti Espoo Cateringissa: ”Meistä ei tehty kauppatavaraa”

Espoo Cateringin mielenosoituskuva

Espoo Catering Oy:n hallitus päätti yksimielisesti, että ensi helmikuun alusta lähtien yhtiö alkaa noudattaa Avainta-työehtosopimusta. Päätös on helpotus henkilöstölle, sillä palkat ja muut keskeiset työsuhteen ehdot säilyvät ennallaan.

Ulla Puustinen