Porvoon sairaala muutti työnkuvia: laitoshoitajat kuljettavat potilaita, tiskaavat ja päivystävät aulassa –
”En uskonut, että uudet tehtävät veisivät niin paljon aikaa”

HUS Tukipalvelut on reilun vuoden toteuttanut mallia, jossa yhdellä työntekijällä on monta tehtävää. Perusteellinen muutos työnkuvissa vaatii työntekijöiltä totuttelua  – mutta myös palkitsee, kun työpäivät ovat entistä monipuolisempia. Porvoon sairaalassa työskentelevä laitoshoitaja Sari Roiko, 53, sai vuosi sitten joukon uusia tehtäviä.

Heidi Hänninen

Kellokosken sairaalan lakkauttamispäätös siirtyi – Husin hallitus tekee tutustumiskäynnin

Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin (Hus) hallitus jätti maanantaina pöydälle esityksen Kellokosken psykiatrisen sairaalaan lakkauttamisesta ja toimintojen keskittämisestä Helsinkiin vuoteen 2019 mennessä. Hallitus käsittelee lakkauttamista seuraavan kerran 2. marraskuuta. Sairaalaan puolesta kampanjoineet ja työntekijät ovat ihmetelleet sitä, että Husin hallitus ei

Maarit Uusikumpu

Kellokoski-adressi luovutetaan päättäjille perjantaina

Kellokosken henkilöstö marssii ulos työpisteiltään 7.10. vastalauseena sairalaan sulkemiselle.

Tuusulan Kellokosken psykiatrinen sairaala ei ole pelkkä vuodeosasto vaan paikka, jossa psyykkisesti sairailla potilailla on keskimääräistä paremmat puitteet kuntoutumiseen. Tällaisen viestin haluavat lähettää lakkautusuhan alla olevan sairaalan työntekijät Uudenmaan sairaanhoitopiirin (HUS) päättäjille. HUS on perustellut yli satavuotiaan Kellokosken sairaalan lakkauttamista

Anita Härkönen