JHL:n järjestäjät aloittivat työnsä:
Ammattiyhdistysliike palaa työpaikoille

Järjestämistyö palauttaa ay-liikkeen juurilleen eli työpaikoille, kun työyhteisöjä autetaan tarttumaan omiin ongelmiinsa. Parhaimmillaan järjestäytyneessä työyhteisössä organisaatio korjaa itse itsensä. – Järjestäminen on ehdottomasti sellainen työmuoto, jota kaikkien liittojen tulisi tehdä. Järjestämisen avulla liitto palautetaan alkujuurilleen eli työpaikoille, jolloin myös liiton merkitys

Heidi Hänninen

Järjestämisprojekti laajenee uusille alueille

JHL:n järjestämisprojekti tähtää työpaikkojen edunvalvontarakenteiden vahvistamiseen. Projekti on lyönyt hyvin läpi JHL:n eteläisen Suomen kolmella pilottialueella. Ensi vuonna järjestämisprojektia laajennetaan viidelle uudelle JHL-alueelle.

Pertti Paajanen, jäsenpalvelu- ja järjestämisprojektipäällikkö

”Jee, me kuulutaan liittoon!”

Uusia jäseniä

Syyskuu 2015 toi tuntuvasti uusia jäseniä JHL:ään. Yhden kuukauden aikana liittyi kaikkiaan 1 550 uutta palkansaajajäsentä, mikä on noin kolmanneksen enemmän kuin aiempina vuosina samana ajankohtana. Uusiin tulokkaisiin kuuluvat myös lastenhoitajana työskentelevä Mirva Halén ja raksamiehen hommat hallimestarin töihin vaihtanut Eetu

Ulla Puustinen