Kirkon työilmapiiri: Pikkuhiljaa kirkastuvaa tiedossa?

Kun googlaa sanaparin kirkon tai seurakuntien työilmapiiri, saa hakutulokseksi enimmäkseen ei niin hyviä esimerkkejä, raportteja ja tarinoita. Kirkon työoloja on mitattu 2000-luvun alusta lähtien. Työolokyselyjen mukaan kirkon työpaikoilla on ollut esimiesten ja alaisten välisiä ristiriitoja selvästi enemmän kuin muilla työpaikoilla.

Saija Heinonen

Helsingin piispa Teemu Laajasalo:
Sisällissodasta pitää puhua

Helsingin piispa Teemu Laajasalon mielestä vuoden 1918 sisällissodasta pitää puhua: ”Vain puhumalla voimme ymmärtää, miten kauheaa sota on. Sisällissodasta pitää puhua myös siksi, että voisimme ymmärtää, miten vaarallista ymmärtämättömyys on.” Aivan Helsingin ytimessä, Bulevardin reunalla sijaitsee vuonna 1915 valmistunut kivirakennus.

Heidi Hänninen

Tutkimus: Kuntien työntekijät tuntevat työssään iloa

Kevan tuoreen tutkimuksen mukaan useampi kuin yhdeksän kymmenestä Suomen kuntien työntekijästä pitää työtään tärkeänä ja merkityksellisenä ja seitsemällä kymmenestä on työpaikallaan hyvä työilmapiiri. Hyvästä työmotivaatiosta huolimatta työn henkinen kuormittavuus ja kiireen tuntu ovat jatkaneet kasvuaan kuntatyöntekijöiden keskuudessa. Evankelis-luterilaisen kirkon henkilöstön tilanne on monelta osin parempi.

Teksti ja grafiikka: Aatu Komsi, valokuva: Jenni Rantanen

Syyskuun neuvottelu-uutisia

Syyskuussa saatiin neuvottelutulos yksityiselle sosiaalipalvelualalle. Kirkon sopimusalan neuvottelut jatkuvat joulukuulle.