Lakimies vastaa:
Milloin työnantaja saa kuitata saataviaan työntekijältä?

Työnantajalla on lähtökohtaisesti oikeus kuitata oma saatavansa työntekijän palkasta. Tätä oikeutta on kuitenkin rajoitettu laissa. Kuittaus on velan perimiskeino, jossa sekä velallisella että velkojalla on saatavia 
toisiltaan. Artikkelini koskee tilannetta, jossa velkojana on työnantaja ja velallisena työntekijä. Työnantajan saamisen perusteena

Kati Piipponen