Hoitoaloilla työskentelevät sairastelevat eniten

Kuntatyöntekijät olivat viime vuonna keskimäärin yli kolme työviikkoa poissa työstä oman sairauden takia. Eniten sairastavat sosiaali- ja terveysalalla työskentelevät, osoittavat uusimman Kunta10 –tutkimuksen tulokset. Sairauspoissaolojen määrä kunta-alalla oli tasaisessa laskussa vuosina 2008–2013, mutta on sittemmin tasaantunut. Viime vuonna sairauspäiviä oli

Marina Wiik

Monissa kunta-ammateissa työmäärä ylittää sietokyvyn

kuvassa puhdistetaan ja desinfioidaan leikkaussalia

Entistä suurempi osa kunta-alan työntekijöistä uskoo jaksavansa työssään eläkeikään asti. Silti useissa ammateissa työmäärä on kasvanut yli sietokyvyn. Näin on käynyt etenkin sosiaali- ja terveydenhoidon tehtävissä sekä opetusalalla.

Ulla Puustinen