Lakimies vastaa: Miten valtion virkamieslaki muuttui?

Valtion virkamieslaki muuttui

Virkaan nimittämisestä voi vihdoin valittaa. Sairausloma tai perhevapaa voi pidentää koeaikaa, mutta määräaikaisten koeaika lyheni. Jos olet hakenut valtion virkaa mutta tehtävään on valittu joku muu, voit nyt hakea muutosta päätökseen. Hallinto-oikeus voi kumota nimityspäätöksen ja palauttaa nimityksen virastoon, joka

Keijo Tarnanen

Lakimies vastaa: Mitä muutoksia hallitus esittää työaikalakiin? 

Hallitus ehdottaa muun muassa laajennuksia jaksotyön käyttöön. Hallitus antoi työaikalakiesityksen eduskunnalle syyskuun lopulla. Tavoitteena on, että työaikalaki vastaisi elinkeinorakenteen ja työn tekemisen tavoissa tapahtuneita muutoksia. Toinen peruste ovat työaikadirektiivistä ja muista kansainvälisistä reunaehdoista johtuvat tarkistukset. Lain valmistelu aloitettiin kolmikantaisesti ja

Mika Hämäläinen

Lakimies vastaa:
Milloin työnantaja saa kuitata saataviaan työntekijältä?

Työnantajalla on lähtökohtaisesti oikeus kuitata oma saatavansa työntekijän palkasta. Tätä oikeutta on kuitenkin rajoitettu laissa. Kuittaus on velan perimiskeino, jossa sekä velallisella että velkojalla on saatavia 
toisiltaan. Artikkelini koskee tilannetta, jossa velkojana on työnantaja ja velallisena työntekijä. Työnantajan saamisen perusteena

Kati Piipponen

Lakimies vastaa:
Voiko liikalihavuus olla palkkaamatta jättämisen peruste?

Huomattavan ylipainoisen linja-autonkuljettajan määräaikaista työsopimusta ei jatkettu, koska työterveyshuolto ei antanut ”sopiva tehtävään” -lausuntoa. Korkein oikeus katsoi työnantajan syrjineen työntekijää terveydentilan perusteella ja velvoitti työnantajan korvaamaan työntekijälle ansionmenetyksenä 19 018,01 euroa. Huomattava ylipaino voi olla syrjintäperuste vammaisuuden tai terveydentilan perusteella.

Tarja Terävä

Töissä Suomessa -hanke alkaa, JHL mukana

Töissä Suomessa -hanke alkaa maaliskuun aikana, kun SAK avaa uuden työsuhdeneuvontapalvelun. Hanke yhdistää julkisen, yksityisen ja kolmannen sektorin toimijoita kehittämään maahanmuuttajien kotouttamista ja työllistymistä edistäviä neuvontapalveluita. Tällä hetkellä esimerkiksi kansainvälisten tutkinto-opiskelijoiden osaamista ei käytetä riittävästi hyväksi pääkaupunkiseudulla. Euroopan sosiaalirahasto ESR