Päiväkodeissa pyörii suhdelukujen
ja ryhmäkokojen karuselli

Päiväkotien ryhmäkoot

Pääministeri Juha Sipilän hallituksen valmistelemat varhaiskasvatuksen heikennykset astuivat voimaan elokuussa 2016. Nyt henkilöstömitoitukset, suhdeluvut ja ryhmäkoot tuottavat runsaasti päänvaivaa päiväkotien työntekijöille ja lasten vanhemmille. Lainsäädäntö on sekava ja vaikea tulkittava.

Maarit Uusikumpu

Ammatillinen koulutus uusiksi – yli puolet tutkinnoista ehkä historiaan

Opetus- ja kulttuuriministeriön ohjausryhmän väliraportissa esitetään ammatillisen koulutukseen mittavaa uudistusta. Ammatillisten tutkintojen määrää esitetään vähennettäväksi tämän hetkisestä 351 tutkintonimikkeestä 166 tutkintoon. Ohjausryhmä ehdottaa ammatillisten perustutkintojen vähentämistä nykyisestä 52 tutkinnosta 43:een, 177 ammattitutkintoa supistuisi 64:ään ja 122 erikoisammattitutkintoa 59:ään. Esityksessä ovat

Saija Heinonen

Uusi täsmällisempi työtapaturmalaki

Uudessa työtapaturmalaissa kerrotaan selkeästi, mitä vahinkoja korvataan. Vakuutusyhtiön tulee myös perustella päätöksiään entistä yksityiskohtaisemmin korvauksen hakijalle.

Matleena Kantola

Hankintalain edistettävä työntekijän asemaa

Tulevan hankintalain pitäisi huomioida paremmin sosiaaliset ja ympäristönäkökohdat sekä työelämän oikeudet. Näin edistettäisiin reilua kilpailua ja torjuttaisiin harmaata taloutta.

Pia Björkbacka, lakimies, SAK