Potkut pärstän perusteella

Hallituksen ensi vuoden talousarvioesityksessä päätettiin irtisanomisen helpottamisesta pienissä yrityksissä. Lakia on tarkoitus soveltaa alle 20 hengen yrityksissä silloin, kun irtisanomisperuste on henkilökohtainen. Kevennetyn irtisanomismenettelyn tavoitteena on helpottaa työntekijöiden palkkaamista ja alentaa työllistymiskynnystä pienissä yrityksissä. Näin siis hallituksen mukaan, työntekijöiden ja

Saija Heinonen