Työhyvinvoinnista tuli sijoituskohde

SIB-hankkeen ideana on, että työhyvinvointia edistetään yksityisellä rahalla.

Kolmella JHL:läisellä työpaikalla työhyvinvointia kohennetaan sijoittajien varoilla. Parhaimmillaan jokainen voittaa, kun työntekijät voivat hyvin, työnantaja säästää rahaa ja sijoittaja nettoaa. Miksi sama malli ei siis ole jo kaikkien käytössä?

Kiira Koskela

Mitä pakkolait tarkoittavat?

Hallituksen esittämillä ns. pakkolaeilla on tarkoitus heikentää työsopimuslaissa, työaikalaissa ja vuosilomalaissa säädettyjä työehtoja ja rajoittaa ennen kuulumattomalla tavalla työmarkkinajärjestöjen normaalia mahdollisuutta sopia virka- ja työehtosopimustensa sisällöstä.

Keijo Karhumaa, lakimies