Lakimies vastaa: Miksi työsuhderiidat sovitaan usein?

Sovinto kättä päälle

Noin puolet tuomioistuimiinkin edenneistä JHL:n 
jäsenten palvelussuhderiidoista sovitaan. Viimeisen kolmen vuoden aikana on sovinto ollut ratkaisuna lähes puolessa niistä tapauksista, joista liiton oikeudellisella toimialueella on tehty liiton sääntöjen mukainen oikeustapausselostus liiton hallitukselle. Nämä kaikki olivat riitoja, joissa oli jo päädytty

Keijo Tarnanen