Sosiaalibarometri 2018: Usko sote-uudistukseen hiipuu

Laitoshuoltaja Katja Kaikkonen

Sosiaali- ja terveysjohtajat uskovat aiempaa vähemmän sosiaali- ja terveyspalvelujen uudistuksen tavoitteiden toteutumiseen, kertoo vuoden 2018 sosiaalibarometri. Ensi kertaa barometrin sote-osuuteen vastanneet sosiaalityöntekijät olivat sote-johtajiakin kriittisempiä. SOSTE Suomen sosiaali ja terveys ry on selvittänyt sosiaali- ja terveysjohtajien, järjestöjohtajien sekä sosiaalityöntekijöiden arvioita

Maarit Uusikumpu

Sosiaalihuoltolain uudistus

Uusi sosiaalihuoltolaki tuli voimaan 1. huhtikuuta 2015. Jo tämän vuoden alusta on ollut voimassa pykälä perheiden kotipalvelusta. Tammikuun 1. päivä vuonna 2016 tulevat voimaan pykälät lapsen kiireellisen sijoituksen ehtojen tiukkenemisesta lastensuojelulaissa. Lisäksi voimaan tulevat sosiaalihuoltolain pykälät 46, 48 ja 49: hoidon ja huolenpidon turvaavat päätökset, henkilökunnan ilmoitusvelvollisuus epäkohdista ja toimenpiteet ilmoituksen johdosta. Sosiaalihuoltolaki ja