Työväenliike 100 vuotta:
Työmiehen palkalla ei enää leipää osteta

Pönttövuoren työntekijöitä tunnelityömaalla

Syyskuussa vienti Venäjälle pysähtyi ja työttömyys kasvoi räjähdysmäisesti. Ruokapula ja sen lieveilmiönä syntynyt mustan pörssin kauppa nostivat hintoja, samalla kun liiallinen setelirahan määrä alkoi heikentää rahan arvoa. Palkka ei enää riittänyt elämiseen. Kesän kääntyessä syksyyn Suomessa liikkui huhuja Leninin olinpaikasta.

Mikko Heikkilä

Työväenliike 100 vuotta: Valtalaki – askel kohti itsenäisyyttä

Mielenosoituskulkue marssii Helsingissä Toista linjaa pitkin Hakaniemen suuntaan suurena mielenosoituspäivänä 14.7.1917. Ruotsinkielisissä banderolleissa toivottiin voittoa sosialidemokratialle ja valtaa kansalle. Kuva: Kansan arkisto

Heinäkuussa 1917 eduskunnan käsittelyyn tuli valtalaki. Kysymykseen Suomen korkeimman vallan järjestämisestä kulminoitui myös yhteiskunnallisten muutosten tarve. Kansa odotti paljon uudelta eduskunnalta, jonka todellinen valta ei tahtonut riittää uudistusten läpiviemiseksi. Kun valtakysymystä eduskunnassa ratkottiin, uskottiin sen selvittävän myös sosiaaliset ongelmat kuten

Marja Lähteenmäki