Attityden avgör på rälsen

Att köra spårvagn är det roligaste och mest stressande jobbet Michaela Holmström haft. – Jag har sällan känt mig hotad eller rädd på rälsen. När Michaela Holmström, 33, började köra spårvagn, var ingen av hennes bekanta förvånad. – Tvärtom var

Marina Wiik

Päivi Niemi-Laine: Vårdreformen trampar personalen på tårna

JHL:s ordförande Päivi Niemi-Laine funderar över personalens ställning efter social- och hälsovårdsreformen i Motiivi 6/2017. Godkännandet av lagarna i anknytning till social- och hälsovårdsreformen ser ut att skjutas upp till hösten. Grundlagsutskottet hittade gråa områden i lagförslaget. Det finns problem

Päivi Niemi-Laine

Martina Nordin: Jag lever ut min hantverkardröm

Att bli hantverkare är en dröm jag haft ändå sedan ungdomen. Steget från tanke till handling kändes ändå stort: har jag vad som krävs och hur ska vi få det att gå ihop ekonomiskt? Förra hösten beslöt jag att våga

Marina Wiik

Juristen svarar: Vad händer när man får en varning på jobbet?

En arbetstagare får inte sägas upp förrän hen varnats och därigenom beretts möjlighet att rätta till sitt förfarande. Ett undantag är om det handlar om en särskilt allvarlig överträdelse i anslutning till arbetsförhållandet. ARBETSGIVAREN FÅR SÄGA UPP ett arbetsavtal som

Text: Kati Piipponen, jurist Översättning: Kristian Johansson

Rekordlågt antal motioner

edustajisto koolla

Sammanlagt inlämnades nio motioner till representantskapets vårmöte. Ämnena växlade från effektivering av skolinformation till informering om förbundsstyrelsens möten. Antalet motioner till representantskapets vårmöte var ovanligt lågt. Tre av dem gällde förhandlings- och avtalsfrågor och kommer att beaktas i förhandlingssammanhang. –

Marina Wiik

Päivi Niemi-Laine fortsätter som ordförande

Päivi Niemi-Laine

JHL:s nuvarande ordförande Päivi Niemi-Laine forsätter leda förbundet också under den kommande femårsperioden. Hon valdes under JHL:s representantskaps konstituerande möte den 6 juni i Helsingfors. Päivi Niemi-Laine, 49, har lett JHL sedan juni 2016, då förbundets dåvarande ordförande Jarkko Eloranta

Marina Wiik

Tävlan om tunga förbundsposter

Både nuvarande förbundsordförande Päivi Niemi-Laine och branschchef Håkan Ekström vill bli JHL:s ordförande för de kommande fem åren. Hur vill de leda förbundet och varför? 1. Varför ställer du upp i ordförandevalet? Päivi Niemi-Laine: Jag blev tillfrågad att fortsätta som

Marina Wiik

Het kosthållsdebatt i Pargas Kommundirektör: Tidtabellen är för stram

Pargas stad planerar att lägga ut kosthållet på entreprenad. Stadsstyrelsen behandlar bolaget Arkeas erbjudande om att överta verksamheten nästa gång på sitt möte 22.5. Utläggningen av kosthållet har förberetts i ett år och förslaget behandlades senast på stadsstyrelsens möte i

Marina Wiik

Svenskan håller ställningarna i representantskapet

Enligt det preliminära valresultatet går tre av 120 platser i JHL:s representantskap till svenskspråkiga kandidater. Riksdagsledamoten Li Andersson blev invald som ny medan Mikaela Luoma och Maria Holmstedt-Lehtinen förnyade sina mandat. Det fanns knappt 7 000 röstberättigade med svensk språkkod i valet.

Marina Wiik

Förbundet är starkt också inom privatsektorn

JHL uppfattas som en stark intressebevakare framför allt inom den offentliga sektorn. En allt större del av förbundets medlemmar arbetar ändå inom privata avtalsområden. Vilka är dessa arbetstagare och var arbetar de? JHL fick i fjol cirka 11 000 nya

Ulla Puustinen, översättning Kristian Johansson