Förbundet är starkt också inom privatsektorn

JHL uppfattas som en stark intressebevakare framför allt inom den offentliga sektorn. En allt större del av förbundets medlemmar arbetar ändå inom privata avtalsområden. Vilka är dessa arbetstagare och var arbetar de? JHL fick i fjol cirka 11 000 nya

Ulla Puustinen, översättning Kristian Johansson

Rättelse 2/2017

Artikeln ”Konkurrenskraftsavtalet – läs vad det innebär!”, som publicerades i Motiv/Motiivi 2/2017, innehöll ett fel. I texten på sidan 49 stod det att arbetstiden inom industrin förlängs genom att införa jobb under bland annat fastlagstisdagen och trettondagen. Rätt uppgift skulle

Marina Wiik

Förlängd arbetstid för nästan alla

Så gott som alla JHL-medlemmars årsarbetstid förlängdes med 24 timmar från början av februari. Arbetstidsförlängningen gäller inte brand- och räddningsmanskap, personliga assistenter med Heta-avtal samt timanställda inom staten och privat socialservice. Konkurrenskraftsavtalet trädde i kraft i februari inom offentliga sektorn,

Ulla Puustinen/Marina Wiik

Biblioteket är Terjärvbornas vardagsrum

Biblioteken måste bli bättre på att marknadsföra sig och visa varför de behövs, anser biblioteksfunktionärerna Tove Knutar Sjöblom och Mikaela Byskata-Ahlskog i Terjärv. För tre år sedan flyttade biblioteket i österbottniska Terjärv in i nya, ändamålsenliga lokaler. Trots att förrådsutrymmet

Marina Wiik

Många kommunanställda är överbelastade

kuvassa puhdistetaan ja desinfioidaan leikkaussalia

Många kommunanställda upplever att deras arbetsbörda är för stor. Fler än tidigare tror ända att de orkar jobba fram till pensionsåldern. Uppgifterna framgår ur den nyaste Kommun10-undersökningen. Enkäten besvarades av över 65 000 kommunanställda i Helsingfors och tio andra städer och

Marina Wiik

JHL fick 11 000 nya medlemmar

piirroskuva kolmiomuodostelmasta

JHL fick 10 716 nya medlemmar i fjol. Det totala medlemsantalet var 220 000 vid slutet av år 2016. Antalet inkluderar medlemmarna i JHL:s organisationsanslutna förbund. Med sina 220 000 nya medlemmar är JHL Finlands näst största fackförbund efter servicefacket PAM. Trenden är

Marina Wiik

Vasa mister omfattande jour – känslorna delade

Riksdagen beslöt att följa regeringens linje och neka Vasa centralsjukhus omfattande jour. Tarmo Saarinen från Vasa centralsjukhus JHL-förening är orolig över konsekvenserna. Få frågor har engagerat kustösterbottningarna lika starkt som hotet om nerbantad vårdberedskap vid Vasa centralsjukhus. Bland annat lockade

Marina Wiik

Kommunanställda känner arbetsglädje

Majoriteten av de anställda i kommunsektorn och inom kyrkan trivs i sitt arbete och ser det som meningsfullt. Smolket i glädjebägaren är att stressen och den psykiska belastningen ökat, speciellt bland kommunalt anställda. Fyra av fem anställda i kommunsektorn och

Marina Wiik

Nästan alla måste ha en likabehandlingsplan

Före årsskiftet ska alla arbetsplatser med minst 30 anställda ha en plan som säkrar att alla arbetstagare behandlas lika. Tidigare krävdes en likabehandlingsplan endast av myndigheter. När en ny diskrimineringslag trädde i kraft 2015, fick arbetsgivarna två år på sig

Marina Wiik

”Det riktigt goda gänget” samlades för sista gången

JHL:n edustajisto ja johto

JHL:s totala fackavgift hålls oförändrad nästa år. Det beslöt representantskapet vid sitt sista ordinarie möte i Vanda den 16–17 november. Vid mötet godkände representantskapet även förbundets budget och verksamhetsplan för 2017. Nästa år uppgår JHL:s totala fackavgift till 1,38 procent av medlemmens

Text Ulla Puustinen, översättning Kristian Johansson