Tutkimus: Kuntatöissä naisten ja miesten palkat edelleen eri viivoilla

Naisten määrä niin kunta-alalla kuin valtiollakin on kasvanut voimakkaasti. Ammattirakenteen muutos on kaventanut valtiolla naisten ja miesten välistä palkkaeroa, kuntasektorilla ei vastaavaa muutosta ollut havaittavissa. Naisten osuus koko kuntasektorin palvelussuhteista on lähes 80 prosenttia. Valtiolla henkilöstörakenne on huomattavasti tasaisempi. Naisia

Saija Heinonen

Pienet ja naisvaltaiset työpaikat ottavat työntekijän muun elämän paremmin huomioon

lapsen kengät ja vaatteita lattialla

Vuoden 2016 Työolobarometrin mukaan isot työpaikat tarjoavat pieniä työpaikkoja parempia joustomahdollisuuksia työn ja muun elämän yhteensovittamiseksi. Uuden tutkimuksen mukaan joustomahdollisuuksia on kyllä virallisesti kirjattu enemmän isoilla työpaikoilla, mutta tosiasiassa työpaikan toimintakulttuuri kannustaa joustojen käyttöön enemmän pienillä eli alle 50 työntekijän työpaikoilla.

Aatu Komsi

Tutkimus: Kuntien työntekijät tuntevat työssään iloa

Kevan tuoreen tutkimuksen mukaan useampi kuin yhdeksän kymmenestä Suomen kuntien työntekijästä pitää työtään tärkeänä ja merkityksellisenä ja seitsemällä kymmenestä on työpaikallaan hyvä työilmapiiri. Hyvästä työmotivaatiosta huolimatta työn henkinen kuormittavuus ja kiireen tuntu ovat jatkaneet kasvuaan kuntatyöntekijöiden keskuudessa. Evankelis-luterilaisen kirkon henkilöstön tilanne on monelta osin parempi.

Teksti ja grafiikka: Aatu Komsi, valokuva: Jenni Rantanen

Työpaikka voi olla todellinen rakkaustehdas

Vahvat tunteet kukoistavat työpaikoilla. Yli puolet on ainakin kerran ihastunut tai rakastunut työtoveriinsa tai työssä tapaamaansa henkilöön. Työpaikkojen etiketti työpaikkaromanssien suhteen kuitenkin vaihtelee. Tilanne on erityisen kimurantti, kun esimies seurustelee alaisensa kanssa.

Aatu Komsi

JHL:n strategia suurennuslasin alla

Liiton aktiivit, hallinto ja henkilöstö arvioivat JHL:n strategian toteutumista. Paikalliseen edunvalvontaan ja yhteiskunnalliseen eriarvoisuuteen kaivattiin vahvistusta.

Pertti Mäkelä, tutkimuspäällikkö

Työsuojeluvalvonnasta on hyötyä

Turvallinen, terveellinen ja tuottava kuntatyö 2015 -valvontahanketta koskeva tutkimus osoittaa, että työsuojeluvalvontaa tarvitaan ja valvonnasta on hyötyä.

Anne Mironen, neuvottelupäällikkö