Lakimies vastaa: Mitä muutoksia hallitus esittää työaikalakiin? 

Hallitus ehdottaa muun muassa laajennuksia jaksotyön käyttöön. Hallitus antoi työaikalakiesityksen eduskunnalle syyskuun lopulla. Tavoitteena on, että työaikalaki vastaisi elinkeinorakenteen ja työn tekemisen tavoissa tapahtuneita muutoksia. Toinen peruste ovat työaikadirektiivistä ja muista kansainvälisistä reunaehdoista johtuvat tarkistukset. Lain valmistelu aloitettiin kolmikantaisesti ja

Mika Hämäläinen