Työväenliike 100 vuotta:
Poliittiset voimasuhteet kääntyvät

Työväkeä koolla torvisoittokuntineen ja lippuineen vuonna 2017.

Porvareille voiton tuoneet vaalit kärjistivät yhteiskunnallista tilannetta syksyllä 1917. Sosialidemokraatit menettivät enemmistöasemansa eduskunnassa ja radikaaleimmat ehdottivat vallankumousta. Syksyllä 1917 Suomessa oltiin poliittisesti hankalassa tilanteessa, kun valtalaki oli kaatunut ja eduskunta oli hajotettu. Venäjän väliaikainen hallitus oli määrännyt uudet eduskuntavaalit toimitettaviksi

Työväenliike 100 vuotta:
Työmiehen palkalla ei enää leipää osteta

Pönttövuoren työntekijöitä tunnelityömaalla

Syyskuussa vienti Venäjälle pysähtyi ja työttömyys kasvoi räjähdysmäisesti. Ruokapula ja sen lieveilmiönä syntynyt mustan pörssin kauppa nostivat hintoja, samalla kun liiallinen setelirahan määrä alkoi heikentää rahan arvoa. Palkka ei enää riittänyt elämiseen. Kesän kääntyessä syksyyn Suomessa liikkui huhuja Leninin olinpaikasta.

Mikko Heikkilä

Työväenliike 100 vuotta: Kuka pitää yllä järjestystä?

Kesän 1917 kääntyessä loppupuolelle ilmapiiri Suomessa muuttui yhä levottomammaksi. Järjestyksenpito maassa oli kaaostilassa. Omia oikeuksia ajettiin ja turvaa haettiin erilaisia järjestysjoukkoja perustamalla. Järjestysvallan romahdettua maaliskuun vallankumouksen jälkeen tilanne oli ollut maassa sekava.  Tsaarin lähdön myötä lähti myös työväen karsastama tsaarin

Marita Viinamäki

Työväenliike 100 vuotta: Valtalaki – askel kohti itsenäisyyttä

Mielenosoituskulkue marssii Helsingissä Toista linjaa pitkin Hakaniemen suuntaan suurena mielenosoituspäivänä 14.7.1917. Ruotsinkielisissä banderolleissa toivottiin voittoa sosialidemokratialle ja valtaa kansalle. Kuva: Kansan arkisto

Heinäkuussa 1917 eduskunnan käsittelyyn tuli valtalaki. Kysymykseen Suomen korkeimman vallan järjestämisestä kulminoitui myös yhteiskunnallisten muutosten tarve. Kansa odotti paljon uudelta eduskunnalta, jonka todellinen valta ei tahtonut riittää uudistusten läpiviemiseksi. Kun valtakysymystä eduskunnassa ratkottiin, uskottiin sen selvittävän myös sosiaaliset ongelmat kuten

Marja Lähteenmäki

Työväenliike 100 vuotta: Maan viljavarat on sosialisoitava!

Ostosten tekoa Pellavatehtaan Työväen osuuskaupan ruokatavaramyymälässä Tampereella todennäköisesti ennen sisällissotaa vuonna 1916. Kuva: Työväenmuseo Werstaan kuva-arkisto

Kesään 1917 tultaessa Suomen elintarviketilanne alkoi näyttää hyvin heikolta. Elintarpeita oli jo vähitellen alettu säännöstellä. Kesäkuussa voimaan saatiin elintarvikelaki, joka toi leipäkortit yleisesti käyttöön. Elintarvikelain säätämistä alettiin suunnitella senaatissa keväällä 1917, kun tiedossa oli, että Venäjältä oli saapunut kuluneen vuoden

Kimmo Kestinen

Työväenliike 100 vuotta: Vallankumousvappu 1917

Vappukulkue Lappeenrannasta 1917

Vuonna 1917 vappukulkueet olivat isoimmat ja näyttävämmät kuin koskaan aikaisemmin. Helsingissä marssille osallistui arviolta 50 000 henkilöä. Ilma oli sakeana vallankumouksen odotusta.

Marita Viinamäki