Työyhteisösovittelussa etsitään ratkaisuja, ei syyllisiä

työsuojelupäällikkö Teppo Törmänen ja ts-valtuutettu Jaana Tyni

Kuusamon kaupunki on työyhteisösovittelun pioneereja. Se on kouluttanut parikymmentä työntekijää ja toimihenkilöä sovittelijoiksi, joiden avulla tyksittäiset työntekijät tai esimies ja alainen sopivat keskinäiset erimielisyytensä. Malli on laajentumassa myös muihin kuntiin.

Ulla Puustinen