Valviran selvitys osoittaa: Vanhusten kaltoinkohtelu luultua yleisempää

Vanhus ja kädet

Peräti 93 prosenttia Valviran kyselyyn vastanneista hoitajista on havainnut vanhusten kaltoinkohtelua omissa hoitoyksiköissään. Useimmiten se ilmenee epäasiallisena tai lapsenomaisena puheena, vanhusten määräilemisenä ja toisinaan myös kovakouraisuutena hoitotilanteissa.

Ulla Puustinen