Moni alustayritys polkee työntekijöiden oikeuksia: Työntekijät pakotetaan yrittäjiksi, lomaa ja sosiaalietuuksia ei kerry

Esimerkkejä vanhusten hoiva-apua tarjoavien henkilöiden ilmoituksista Care.com-alustalla.

Alustatalous yleistyy Suomessakin muun muassa taksi- ja ruokalähettipalveluissa. Työehdot tulisi saada kuntoon akuutisti, sanovat asiantuntijat. Tee töitä silloin kun haluat. Työskentele joustavasti ja jätä vapaa-aikaa vaikkapa opiskelulle! Tällaisilla mainoslauseilla digitaalisen alustan kautta toimivat ruokalähettipalvelut rekrytoivat lähettejä freelancersuhteisiin. Toisin sanoen heitä

Hellevi Raita

Meitä lomailijoita on moneksi

lomailijahahmot

Lähes 40 prosenttia työikäisistä suomalaisista viettää lomaa heinäkuussa. Millainen lomailija sinä olet? Osaatko nauttia lyhyestäkin paussista vai murehditko jo ennalta loman loppumista? Motiivi selvitti lomailijatyypit ja onnistuneen loman reseptit.

Ulla Puustinen

Muutos valtion vuosilomasopimukseen 1.4.2015 alkaen

Valtion työmarkkinalaitos ja pääsopijajärjestöt ovat sopineet voimassaolevan vuosilomasopimuksen muuttamisesta kesken virka- ja työehtosopimuskauden. Muutos koskee vuosilomasopimuksen 17 § 2 momentissa mainitun prosenttiperusteisen vuosilomapalkan maksuajankohtaa. Muutos tulee voimaan 1. huhtikkuuta 2015, ja sitä sovelletaan jo 1. huhtikuuta 2014 alkaneena lomanmääräytymisvuonna ansaittuihin lomiin. Sopimuskaudelle 2014–2017 (7. marraskuuta 2013) tehdyssä vuosilomasopimuksessa otettiin vuosilomalain muutoksen seurauksena käyttöön prosenttiperusteinen vuosilomapalkka (=