Päivi Niemi-Laine: Kestävä yhteiskuntavastuun malli

Päivi Niemi-Laine

Menestyvä yritys suojelee brändiään ja mainettaan. Hyvä maine houkuttelee asiakkaita. Olennainen osa brändiä on palvelun laatu, sillä hyväkin brändi murenee, jos laatu ei vastaa luvattua. Yksityisissä sosiaali- ja terveyspalveluissa palvelut tuotetaan usein riittämättömillä henkilöstö- ja talousresursseilla. Vanhan totuuden mukaan halvalla

Päivi Niemi-Laine