Kolumni: Englanti on tekosyy

toimittaja Aatu Komsi
Motiivin toimittaja Aatu Komsi.

Syntyjään vieraskielisten osuus väestöstämme on noussut vauhdilla. Kun vuonna 2000 vain 1,9 prosenttia väestöstä ei puhunut äidinkielenään sen enempää suomea, ruotsia kuin saamea, vuoden 2015 lopussa heitä oli jo kuusi prosenttia. Uudellamaalla luku on jo yli 11 prosenttia.

Laki ei vaadi viranomaispalvelua kuin suomeksi ja joskus myös ruotsiksi. Niitä osaamattomien kohdalla on luotettu siihen, että asiat selviävät englanniksi. Väestörakenteen
muutos haastaa tämän luottamuksen.

Tutkimustietoa maassamme asuvien ulkomaalaisten englannin osaamisesta ei ole. Sen verran tiedetään, että esimerkiksi Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin HUS:n eri yksiköissä tarvitaan tulkkia joka päivä useita kymmeniä kertoja, koska hoitajien oma kielitaito ei riitä kaikkien potilaiden kanssa kommunikointiin.

Suomea, ruotsia ja englantia äidinkielenään puhumattomien määrä maassamme vain kasvaa. Myös nämä ihmiset joka tapauksessa matkustavat busseilla ja junilla, asioivat viranomaisten kuten poliisin kanssa ja joutuvat sairastumisten ja tapaturmien vuoksi sairaalahoitoon.

Kielellistä toimintavarmuutta ei silti meillä julkisissa palveluissa arvosteta. Työntekijälle maksetaan kielilisää vain harvoin, ja silloinkin ainoastaan ruotsista, saamesta tai viittomakielestä. Tällöinkin jopa monikulttuurisessa Helsingissä kielilisä jää usein alle 30 euroon kuukaudessa.

Venäjän, saksan tai ranskan osaamisesta ei saa mitään lisiä – kuten ei myös somalin, arabian, kiinan, kurdin tai albanian osaamisesta, vaikka kukin näistä viidestä kuuluu Suomessa kymmenen yleisimmän äidinkielen joukkoon. Hoitaja, konduktööri, lipuntarkastaja ja kanslisti eivät voi ennalta valita asiakkaitaan eivätkä asiakkaat heitä. Kommunikaatiohaasteet palvelutiskillä tai paarien ääressä eivät auta ketään – ne ainoastaan hidastavat ja vaikeuttavat julkista palvelua, ja siitä kärsivät myös muut asiakkaat.

Ammatillista pätevyyttä lisäävä kielitaito saattaa toki helpottaa työpaikan saamisessa, mutta omaa palkkapussia se ei julkisella sektorilla kasvata. Olisi ehkä syytä.