Mikä on seksuaalista häirintää?

Teema: Parisuhde työpaikalla

Mikä erottaa viattoman flirtin ja seksuaalisen häirinnän työpaikalla toisistaan? Väittämiä arvioi seksuaalista häirintää ja työelämää tutkinut Helsingin yliopiston sosiaalipsykologian dosentti Kaisa Kauppinen.

Väite 1: Seksuaalista häirintää on kaikki seksuaalinen lähestyminen, jonka kohde tuntee itselleen epämukavaksi.

– Kyllä. Seksuaalinen häirintä määritellään nimenomaan kohteen kokemuksen kautta. Mutta kohteen pitää myös itse tuoda esille, ettei pidä siitä lähentelystä.

Väite 2: Seksuaaliseen häirintään ei voida puuttua, ellei sen uhri itse sitä nosta puheeksi

– Kyllä, mutta meillä on seksuaalisen häirinnän ehkäisemiseksi ja siihen puuttumiseksi myös paljon lainsäädäntöä, hyviä käytäntöjä sekä työpaikkojen tasa-arvo- ja työ­turvallisuus­ohjelmia. Niiden on tarkoitus auttaa näissä tilanteessa ja vahvistaa häirinnän kohteen asemaa ja uskallusta ottaa asia esille.

Väite 3: Vain fyysisen kosketuksen sisältävät teot voivat olla seksuaalista häirintää ja rangaistavia

– Häirintä voi olla myös suusanallista tai esimerkiksi nettikeskustelua. Vaikka rikoslaissa seksuaalisen häirinnän tunnusmerkkinä onkin koskettaminen, työturvallisuuslaissa ja tasa-arvolaissa häirintä määritellään monipuolisemmin ja annetaan konkreettisia esimerkkejä.

Väite 4: Toisen kehuminen kauniiksi tai hyvännäköiseksi voi olla seksuaalista häirintää

– Jos kohde on tuonut itse esille, ettei halua pukeutumistaan tai ulkomuotoaan kommentoitavan, mutta toinen jatkaa sitä huomautuksesta huolimatta, niin kyllä se voi täyttää häirinnän määrittelyn.

Väite 5: Seksuaaliseksi häirinnäksi voidaan laskea vain sellaiset teot, jotka on tehty seksuaalisin motiivein.

– Seksuaalinen häirintä on seksuaalisväritteistä käyttäytymistä, jonka kohde kokee epämiellyttäväksi, yksipuoliseksi ja itseään loukkaavaksi. Sillä välttämättä ei ole tekijän kannalta seksuaalisia motiiveja. Taustalla saattaa olla tunnetaitojen tai tilannetajun puutteellisuus, joihin vetoamalla häirintää ei kuitenkaan tule hyväksyä.

Väite 6: Seksuaalista häirintää voi olla myös häiritsevä puhetapa tai huumori, vaikka puhetta ei osoitettaisikaan siitä ahdistuvalle henkilölle.

– Kyllä. Olen tutkinut tätä nimenomaan poliisien ammattikunnan keskuudessa. Tutkimuksessa nousi esille, että monet naispoliisit kokivat miespoliisien ronskit puheet epämiellyttävinä ja työskentelyilmapiiriä heikentäviksi. Joukossa oli myös naisia, joita ronskit puheet eivät häirinneet. Työpaikkakulttuurienkin välillä on eroja mutta siihen vetoamalla häirintää ei tule hyväksyä.

Väite 7: Miten työtoverille uskaltaa flirttailla joutumatta pelkäämään, että tämä kokee sen seksuaalisena häirintänä?

– Jos haluaa tehdä positiivisen vaikutuksen työtoveriin, kannattaa käyttää tapoja, jotka herättäisivät hänessä positiivisia tuntemuksia. Flirtissä halutaan luoda molemminpuolinen suhde, jossa kuunnellaan toista. Seksuaalinen häirintä sen sijaan on yksipuolista ja ahdistavaa.