3.1.2017

Työelämäpalkinto jaetaan taas –
voidaanko sinun työpaikallasi hyvin?

Tänä vuonna palkinnossa korostetaan työyhteisön yhteisvastuuta ihmisten hyvinvoinnista.

Haku vuoden 2017 Työelämäpalkinto-kilpailuun on auennut eilen 2. tammikuuta. Palkinto myönnetään 5–10 työpaikalle, joissa on hakijoista ansioituneimmin lisätty hyvää työilmapiiriä, henkilöstön osaamisen kehittymistä ja työssä jaksamista. Kilpailuun voivat osallistua työyhteisöt, jotka mielestään täyttävät nämä ehdot.

Kilpailun järjestävät sosiaali- ja terveysministeriö, Sitra ja Työsuojelurahasto. Palkintosumma riippuu lopullisten finalistien määrästä, mutta jos finalisteja on viisi, saa kukin heistä vajaat 30 000 euroa. Lisäksi yleisö pääsee valitsemaan finalistien joukosta kilpailun varsinaisen voittajan, jonka palkinto on hieman muita suurempi. Voittaja julkistetaan toukokuussa.

”Henkilöstöstä huolehtiminen on enemmän kiinni tahdosta kuin rahasta ja investoinneista.”

Työelämäpalkinnolla pyritään kannustamaan työyhteisöjä kehittämään omia työhyvinvointia tukevia käytäntöjään ja jakamaan niitä muillekin.

Innovaatioiden on myös oltava taloudellisesti kestäviä, sillä palkinnolla halutaan viestittää ajatusta, että työhyvinvointi ja taloudellinen menestys kulkevat käsi kädessä.  Tämän vuoden palkinnon teemaksi onkin nimetty Tahdonvoima.

– Teema liittyy ajatukseen, että henkilöstöstä huolehtiminen ja ihmisistä välittäminen on enemmän kiinni tahdosta kuin rahasta ja investoinneista. Jokainen meistä voi omilla teoillaan edistää näitä asioita työpaikallaan. Vastuukin siitä kuuluu kaikille yhteisesti, sanoo kilpailua järjestävä sosiaali- ja terveysministeriön neuvotteleva virkamies Ismo Suksi.

Suksen mukaan kilpailuun toivotaankin mukaan erityisesti tekoja, jotka nimenomaan olisivat helposti siirrettävissä muihin yrityksiin ilman suuria kustannuksia.

Keskusteluyhteyden parantaminen ratkaisevaa

Aiemmin työelämäpalkinto on myönnetty nimenomaan ikääntyneiden työntekijöiden työssä jaksamista tukeneille toimenpiteille. Tämän vuoden kilpailussa työhyvinvointia tarkastellaan kuitenkin laajemmin, eikä palkintoa hakevan toimenpiteen tarvitse liittyä nimenomaan ikääntyneisiin työntekijöihin.

Työelämäpalkinnon lisäksi Suomessa jaetaan vuosittain myös Henry ry:n ja vakuutusyhtiö Ilmarisen Henkilöstöteko-palkinto, joka on 10 000 euroa. Aiemmin, kun työelämäpalkinto liittyi vahvemmin juuri ikääntyneiden työntekijöiden tukemiseen, näiden kahden palkinnon painotusten ero oli suurempi.

JHL:n työympäristötoimitsijan Urpo Hyttisen mukaan molempien palkintojen myöntämisessä ovat tavanneet korostua työpaikkojen tuoreiden ansioiden lisäksi jo pitkään jatkunut työelämän ja työturvallisuuden kehittämistyö. Hyttinen pitää oikeansuuntaisena myös sitä, kuinka tänä vuonna on haluttu korostaa työhyvinvoinnin yhteisvastuuta.

– Eihän työsuojelutyö voi olla vain työsuojeluhenkilöstön tekemää. Sehän on koko organisaation asia, Hyttinen painottaa.

”Työterveyshuollon ja työpaikan välisen keskusteluyhteyden parantamiseen olisi tärkeää panostaa.”

Hyttinen toivoo, että kilpailutöissä näkyisivät etenkin toimenpiteet työergonomian sekä henkisen hyvinvoinnin parantamiseksi. Hänen mukaansa yksipuoliset työasennot aiheuttavat monelle julkisen sektorin työtekijälle tuki- ja liikuntaelinten sairauksia. Nämä puolestaan lisäävät ennenaikaista eläkkeelle jäämistä.

– Monet ergonomiaongelmat työpaikoilla olisivat korjattavissa hyvinkin pienillä kustannuksilla tai jo hankituilla välineillä. Niitä vain ei osata käyttää, koska keskusteluyhteys työterveyshuollon, työsuojeluhenkilöstön ja lähiesimiesten välillä ei toimi. Nimenomaan työterveyshuollon ja työpaikan välisen keskusteluyhteyden parantamiseen olisi tärkeää panostaa, Hyttinen sanoo.

Ikääntyvien työntekijöiden osalta olisi Hyttisen mielestä tärkeää kiinnittää huomiota fyysisen kunnon heikkenemisen ohella myös henkiseen kuntoon. Moni vanhempi työntekijä on huolissaan oman osaamisensa ja ammattitaitonsa riittävyydestä, mikä ilmenee ahdistuksena ja pelkona.

– Henkilöstön osaaminen tulisikin työyhteisössä varmistaa myös yksilötasolla eikä vain koko organisaation tasolla, Hyttinen sanoo.

Viimeinen työelämäpalkinto

Työelämäpalkinto jaetaan kuitenkin tänä vuonna viimeisen kerran, mistä sovittiin jo palkinnon rahastoa perustettaessa. Koska Työelämäpalkinnon rahastossa on vielä varoja jäljellä, palkintoja jaetaan aiempia vuosia useammalle.

Sosiaali- ja terveysministeriön Ismo Suksen mukaan työryhmässä on kuitenkin koettu työelämäpalkinnon onnistuneen tavoitteissaan. Sisoryhmistä on  ehdotettu, että joku muu jatkaisi työelämäpalkinnon kaltaista toimintaa tämän vuoden jälkeenkin. Henkilöstöteko-palkinnon jatkumisesta huolimatta täyttä tällä saralla ei vielä ole.

Ehdokkaaksi voi asettua 15. helmikuuta asti palkinnon www-sivuilla osoitteessa tyoelamapalkinto.fi.

Lue myös: