Vaikuttamiskampanjalla iso merkitys Espoossa

Espoon palvelujen ulkoistamista ei tehdä ainakaan heti, mistä voidaan kiittää aktiivisia paikallisia toimijoita. Mitä matkan varrella tapahtui ja mitä tästä voidaan oppia?

Viime syksynä kuultiin, että Espoossa valmistellaan palvelujen tilaaja-tuottaja-mallin purkamista ja siirtymistä pahimmassa tapauksessa jättiulkoistuksiin.

Lähes 1000 työntekijän ulkoistamista ja palvelujen kilpailuttamista valmisteltiin salassa ja pienessä ryhmässä.

Valmistelun aloittamisesta saatiin tietovuodon seurauksena lukea lehdestä, mikä tuli yllätyksenä jopa osalle valtuutetuista.

Niin sanottu hiljainen signaali osoittautui jälleen kerran pitäväksi, johon onneksi osattiin ajoissa tarttua. Myöhemmin valmistelua avattiin, mutta eri vaihtoehtojen arviointi jäi silti kevyeksi ja epäluotettavaksi.

Tähän tartuttiin ja vastaukseksi esitettiin vaatimusta kehittää Espoon omaa palvelutuotantoa omien työntekijöiden voimin.

Ulkoistamiseen ladatut odotukset ja siitä saatavaksi arvioidut hyödyt eivät lopulta vakuuttaneet ulkoistamisen kannattajina esiintyneitä ryhmiäkään.

Jokaista tarvitaan mukaan

Tieto on valtaa, sanotaan ja faktat kannattaa tarkistaa.

Ulkoistamiseen liitetyt käsitykset palveluntuotannon hyvyydestä ja tehokkuudesta jäivät kakkossijalle, kun ulkoistamisen haittoja tuotiin esille.

Kirjeet, kannanotot, puhelut ja tapaamiset sekä työntekijöiden järjestämät mielenilmaukset saivat tukea viestintäkampanjasta. Ilman suoria kontakteja ja työntekijöiden omaa panosta mainoskampanjana tai nettisivut olisivat jääneet tehottomiksi.

Julkiseen palvelutuotantoon ja sen valvontaan liittyvät epäkohdat tuotiin esille monin tavoin.

Aiemmista kokemuksista opittujen ja rohkeasti omasta arkityöstä nousseiden esimerkkien avulla vaikuttamistyössä tuotiin esille palvelujen valvontaan, hintaan, laatuun ja ohjaukseen liittyviä asioita. Itsensä likoon laittaminen kannatti.

Muistuttakaa järkiperusteista

On hyvä muistaa, että kuntapäättäjien on lain mukaan valvottava ja ohjattava myös ulkoa ostettua palvelua.

Usein onkin paitsi kokonaistaloudellisesti järkevintä, myös helpompaa kehittää omaa toimintaa, ja siihen liittyvää johtamisjärjestelmää sen sijaan, että pyrkisi tarjouskilpailujen ja sopimusten kautta pitämään kaikki langat käsissä.

Omassa tuotannossa ei myöskään tarvitse tuottaa osakeyhtiölain mukaista voittoa omistajille, vaan voi keskittyä parhaan mahdollisen palvelun tarjoamiseen. Kuntalaisten palvelemisestahan tässä on kyse. Olipa keino vaikka sitten mielenosoitus.

Kuka tahansa voi pyytää nähtäväksi minkä tahansa asiakirjan, joka liittyy yleiseen päätöksentekoon.

Lisäksi jokainen virkamies on velvollinen vastaamaan hänelle tehtyihin kysymyksiin, jotka liittyvät hänen omaan työhönsä ja osaamisalaansa.

Mikäli virkamies ei anna pyydettyä tietoa, tulee kieltävä vastaus perustella. Tästä päätöksestä voi puolestaan valittaa.

MINNA SALMINEN
ERITYISASIANTUNTIJA, JHL