FFC godkände förhandlingsresultatet

FFC godkänner preliminärt förhandlingsresultatet om konkurrenskraftsavtalet och för avtalet till tillämpningsförhandlingar på förbundsnivå.

Beslutet om att föra avtalet till förhandlingar mellan arbetstagar- och arbetsgivarförbund fattades av FFC:s styrelse på förmiddagen. Rösterna i styrelsen föll 14–5. En röstade blankt.

FFC förutsätter att regeringen för sin del agerar i enlighet med konkurrenskraftsavtalet. Regeringen måste avstå från både nedskärningarna på en och en halv miljard och skattehöjningarna, samt genomföra skattelättnader.

Också lagberedningen som gäller lokala avtal måste framskrida på det sätt som man har kommit överens om, vilket innebär att kollektivavtalens roll stärks när det gäller förhandlingar på arbetsplatsnivå.

– Nu förväntar vi oss att företagen tar ansvar i form av investeringar och att regeringen ger stöd som sätter investeringarna i rörelse, betonar FFC:s ordförande Lauri Lyly.

FFC är fortfarande berett att fortsätta bereda den så kallade finländska modellen.

FFC:s styrelse beslutar slutligt om ett godkännande av konkurrenskraftsavtalet i juni, när det har klarnat hur stor täckning avtalet har och vilka åtgärder regeringen vidtar gällande avtalet.

Löntagar- och arbetsgivarförbunden förhandlar om hur konkurrenskraftsavtalet ska tillämpas i kollektivavtalen innan utgången av maj.