Päivi Niemi-Laine: Hållbara modeller för företagsansvar

Päivi Niemi-Laine, JHL:s ordförande

Ett framgångsrikt företag värnar om sitt varumärke och rykte, för ett bra rykte innebär fler kunder. Servicekvaliteten är en viktig del av ett företags varumärke – även ett starkt varumärke tappar sin trovärdighet om kvaliteten inte motsvarar det som utlovats.

Päivi Niemi-Laine

Juristen svarar: Vilka saker ska man ta upp samarbetsförhandlingarna?

Det finns tre lagar som reglerar samarbetsförhandlingarna: lagen om samarbete inom företag, lagen om samarbete inom statens ämbetsverk och inrättningar och lagen om samarbete mellan kommunala arbetsgivare och arbetstagare. Denna artikel gäller alla tre lagar. Om en arbetsgivare överväger åtgärder

Anna-Leena Virtanen

Videohälsning från representantskapet: Många frågetecken kring vårdreformen

JHL:s representantskap samlades till vårmöte i slutet av förra veckan i Helsingfors. Representantskapsledamoten Maria Holmstedt-Lehtinen från Jakobstad kommenterade i samband med mötet bland annat den planerade social- och hälsovårdsreformen. Jakobstad fungerar sedan 2010 som värdkommun för social- och hälsovårdstjänsterna i

Marina Wiik, Video Antti Tuominen

Juristen svarar: Vem är den personliga assistentens arbetsgivare?

Arbetsgivaren för en personlig assistent är ofta den assisterade personen med funktionsnedsättning. Arbetslagstiftningen gäller assistentens arbetsförhållande på samma sätt som andra jobb. Arbetsgivaren kan ha bristfälliga kunskaper om lagarnas innehåll. Enligt handikappservicelagen kan personlig assistans för en gravt handikappad ordnas

Reeta Holmi, biträdande jurist Översättning: Kristian Johansson

Päivi Niemi-Laine: Valfrihet ur ett annat perspektiv

Päivi Niemi-Laine, JHL:s ordförande

Borde åldringar – oberoende av ekonomisk ställning – ha rätt att välja att bo någon annanstans än i sitt eget hem? undrar JHL:s ordförande Päivi Niemi-Laine i Motiivi 5/2018.  Oberoende av vård- och landskapsreformens utfall kommer det inte att lösa äldreomsorgens

Päivi Niemi-Laine, översättning Kristian Johansson

Naturligt med flera språk på jobbet

Marja Lahtinen och Jonna Farin är finskspråkiga som också talar svenska på sina jobb. Om ordförrådet tryter, inflikar de några ord på finska. Både Marja Lahtinen och Jonna Farin har jobbat en längre tid med uppgifter som kräver kommunikation på

Bo Ingves

Päivi Niemi-Laine: Varje röst räknas

Päivi Niemi-Laine, JHL:s ordförande

Fackföreningsrörelsen accepterar inte att man sätter en prislapp på människovärdet, konstaterar JHL:s ordförande Päivi Niemi-Laine i Motiivi 4/2018.  Regeringen Sipiläs sista ramförhandlingar är över. Regeringens sista prestation före det kommande riksdagsvalet var att öka osäkerheten i arbetslivet. Under den innevarande

Päivi Niemi-Laine, översättning Kristian Johansson

Juristen svarar: Varför slutar arbetstvister ofta i förlikning?

Ungefär hälften av JHL-medlemmarnas arbetstvister slutar i förlikning, trots att fallet redan skulle ha dragits inför domstol. Under de senaste tre åren har förlikning nåtts i nästan hälften av de rättsfall som förbundets juridiska område enligt stadgarna ska skriva en

Keijo Tarnanen, jurist Översättning: Kristian Johansson

Juristen svarar:När omfattas ett jobb av arbetstidslagen?

Tvisten om arbetstider mellan SOS-Barnbyar Finland och JHL visade hur orimliga arbetstiderna kan bli om arbetet inte omfattas av arbetstidslagen. SOS-Barnbyar rf:s och JHL:s tvist om arbetstidslagen avslöjade orimliga arbetstider och ledde till ersättningar till arbetstagarna. Fyra JHL-anslutna arbetstagare arbetade

Päivi Ahonen, jurist Översättning: Kristian Johansson