Rapport: Inga missförhållanden vid Kårkulla

Regionförvaltningsverket ser ingen orsak att ingripa i vården vid Kårkullas enheter i Pargas. Enligt Kårkullas egen utredning är misstankarna om vanvård till största delen ogrundade, rapporterar Yle. I november rapporterade Yle Åboland om vanvård, glåpord, maktmissbruk och omskrivna patientjournaler vid

Marina Wiik

Personalen informeras om Kårkullas utredningar

Svenska Yle rapporterade i början av veckan att brukare vid Kårkulla i Pargas utsatts för psykiskt våld och vanvård. Hans Rosenberg, JHL:s huvudförtroendeman vid Kårkulla, är överraskad över anklagelserna och hur de förts fram. Två vårdare som Yle talat med

Marina Wiik

Videointervju: ”Förbundet står på tåspetsarna”

JHL:s representantskap samlades till höstmöte 11–12.11 i Vanda. Den aktuella politiska situationen hörde till de samtalsämnen som var mest på tapeten. Många ledamöter var oroliga över vilka följder regeringens nedskärningspolitik och de planerade tvångslagarna har för den offentliga sektorn och fackförbundsrörelsen.

Marina Wiik

Hamnarbetaren är en tusenkonstnär

Sebastian Hakalax är hamnarbetare i tredje led. Han tvivlar ändå på att yrket kommer att gå i arv till hans egna barn. Sebastian Hakalax huvudsakliga arbetsuppgift består av att lasta av och förtöja fraktfartyg. Utöver det kan han kommenderas ut

Marina Wiik

Facket ingen självklarhet på Åland

På Åland finns inget fungerande trepartssamarbete. Därför borde arbetsavtalslagen och arbetarskyddet hållas utanför landskapets lagstiftningsbehörighet också i framtiden, anser åländska representanter för JHL och FFC. Fackförbundsrörelsen har en relativt kort historia på Åland. FFC etablerade sig på ön först i

Marina Wiik