Kommunanställda känner arbetsglädje

Majoriteten av de anställda i kommunsektorn och inom kyrkan trivs i sitt arbete och ser det som meningsfullt. Smolket i glädjebägaren är att stressen och den psykiska belastningen ökat, speciellt bland kommunalt anställda. Fyra av fem anställda i kommunsektorn och

Marina Wiik