Kan arbetsgivaren tvinga mig stanna hemma eller ställa in min semester? – 9 + 1 frågor om coronaviruset och arbetstagarens rättigheter

Får jag lön om jag blir isolerad eller försatt i karantän? Kan arbetsgivaren tvinga mig jobba övertid? Kan jag stanna hemma om mitt barn får distansundervisning? Arbetsmiljöombudet Merja Hyvärinen på JHL svarar på frågor om coronaviruset och arbetstagarens rättigheter. Coronaviruset