På Rosengård är klienterna i goda händer

På äldreboendet Rosengård i Finström får både anställda och klienter vara sig själva. Föreståndaren Jana Andersson prioriterar en oauktoritär ledarstil där alla blir sedda och hörda.

Den första vårsolen silas genom de stora takfönstren på äldreboendet Rosengård i Finströms kommun på Åland. En svartvit katt sträcker lojt på sig och tittar lite skeptiskt på besökarna. Sedan dyker den in under några grönväxter.

matilda
Enligt Matilda Nyman finns det inget revirtänkande bland personalen.

Vid ett av borden i matsalen sitter närvårdarna Anne Isaksson och Gill Karlsson samt lokalvårdaren Matilda Nyman. De tror att de sammankallats för att bli intervjuade, men det är inte hela sanningen. JHL:s regionombudsman Kristina Valonen-Yilmaz skjuter ifrån sig kaffekoppen och tar till orda.

– När jag var här i oktober, gillade jag stället direkt. Stämningen var god, det var snyggt och välvårdat. Jag fick en känsla av att både personal och klienter är i goda händer här.

Valonen-Yilmaz tar fram en tårta som hon överräcker till personalen. De får också ett diplom som visar att Rosengård är en av de arbetsplatser som premierats i JHL:s kampanj I goda händer.

– Det här kom som en totalöverraskning, jag hade ingen aning om att vi ens blivit nominerade. Men jag skriver nog under det Kristina säger, kommenterar Anne Isaksson.

Även Matilda Nyman och Gill Karlsson intygar att diplomet kommit rätt.

– På min tidigare arbetsplats skulle städarna helst inte synas och störa de andra arbetstagarna. Här kände jag mig välkommen från första början, säger Nyman.

Gill Karlsson nickar igenkännande.

– På andra ställen där jag jobbat har det funnits olika personalgrupper som pratat illa om varandra. Det gjorde mig så trött att jag inte orkade med något efter jobbet.  Nu har jag mycket mer energi.

Småsaker spelar roll

Rosengårds servicehem har rum för tio klienter samt ett periodrum. Dessutom finns det sex lägenheter för dem som delvis klarar sig själva. Många klienter är över 90 år, men det finns också yngre klienter med mentala problem.

– Jag ser det som en styrka att vi har så blandat klientel. Det gör jobbet mångsidigare eftersom vi inte enbart erbjuder äldrevård, säger föreståndaren Jana Andersson.

Hon ser inte den goda stämningen på arbetsplatsen som sin förtjänst, utan tror den beror på en ovanligt samspelt personal.

– Alla är 110 procent eniga om att klienterna ska ha det så bra som möjligt. Vi är måna om att se dem som bor här som individer och försöker ta deras önskemål i beaktande.

katt
Katten Gulle bidrar till den avslappnade stämningen på Rosengård. Här hos Sanny Andersson, 85.

I praktiken tar det sig uttryck bland annat i att klienterna får ha sovmorgon om de så önskar eller välja om de vill äta frukost på rummet eller ute i matsalen.

– Ofta räcker det med småsaker, som att sitta och sticka en stund eller gå på promenad, för att ge klientens vardag en guldkant, säger Andersson.

Rätt ta in vikarier

För närvarande finns det, inklusive kökspersonal, 25 arbetstagare på Rosengård. Antalet vårdare per pass är fem: tre i servicehuset, en ute i byn och en på stödboendet Linneastugan. Kvällstid är antalet vårdare fyra och på natten två.

Anne Isaksson anser att personalstyrkan är tillräcklig.

– Till skillnad från många andra kommuner har vi rätt att ta in vikarier vid behov. Vi har också gott om hjälpmedel, vilket underlättar till exempel förflyttningar av klienter.

Enligt Rosengårds vårdpersonal har de mera tid för omsorg om klienterna på grund av att de inte själva behöver ansvara för lokalvården.

– Chefen brukar framhålla att alla i personalen kompletterar varandra och är viktiga. Det bidrar till att det inte finns något starkt revirtänkande, säger Nyman.

Andersson_NY
Jana Andersson är föreståndare på Rosengård.

Enligt Jana Andersson själv är valet av ledarstil framför allt en personlighetsfråga.

– Jag låter personalen ta eget ansvar och litar på deras kompetens. Min egen uppgift är främst att koordinera och styra upp verksamheten. Någon måste ju ha det på sitt bord.

Utgångspunkten är att tillmötesgå personalen.

– Om någon behöver ledigt för något speciellt ändamål försöker jag pussla ihop schemat så att det ska gå. Då ställer de mycket hellre upp när jag ber dem att ta extra pass. Bra ledarskap handlar om att ge och ta.

Läs mer i Motiv 4/2016