Päättäjät SuomiAreenalla: Suomen turvallisuudessa huomio sisäisille haasteille

Suomalaisten työttömyys, eriarvoisuuden kasvu ja tasa-arvokysymykset olivat teemoja, jotka nousivat vahvasti esille suomalaisten turvallisuutta käsitelleessä JHL:n keskustelupaneelissa SuomiAreenalla Porissa 15.7. Vaikka keskustelussa pohdittiin myös Suomen mahdollisia ja olemassa olevia ulkoisia turvallisuusuhkia, pitivät päättäjät ensisijaisina haasteina kuitenkin sisäisen turvallisuuden kehittämistä. Motiivi-lehti sai

, , ,

Mistä rakentuu turvallisuus ja turvallisuuden tunne?

Parisensataa kuulijaa seurasi keskustelua Suomen ja suomalaisten turvallisuudesta keskiviikkona 15.7. Porin SuomiAreenalla aurinkoisissa tunnelmissa. JHL:n järjestämässä keskustelupaneelissa kuultiin monipuolisia näkökulmia siitä, mikä luo turvallisuutta sekä myös turvallisuuden tunnetta nyky-Suomessa. Teemaa pohdittiin niin yksilön kuin yhteiskunnankin näkökulmasta. Keskustelussa otettiin esille niin sisäisiä kuin ulkoisiakin haasteita ja

, ,