Annons
Päivi Niemi-laine JHL:n puheenjohtaja

Päivi Niemi-Laine: De följande hundra åren

Vårt hundraåriga Finland har redan länge brunnit för välfärdsarbete. Både ekonomin och jämställdheten har vuxit under denna tid. Många drömmar och underbara klassresor har blivit verklighet tack vare välfärdsstaten. En stor del av välfärden har byggts upp i kommunerna genom

,

Kan ett arbetsavtal hävas
utan helhetsbedömning?

Ett arbetsavtal kan hävas endast av synnerligen vägande skäl. Förutsättningarna för att häva ett arbetsavtal ska bedömas som en helhet. I ett rättsfall har arbetsgivarens försummelse att bedöma ärendet som en helhet lett till att domstolen beslöt att godkänna arbetstagarens

Alexandra Nyroos: Först på plats

I min hemby Petalax är det 15 kilometer till närmaste bemannade brandstation. Vid trafikolyckor eller bränder är jag och mina kolleger i frivilliga brandkårens alarmgrupp oftast först på plats. Vi får i princip göra samma saker som egentliga brandkåren, förutsatt

, , ,