Annons
Riksdagsledamoten Krista Kiuru står vid ett bord.

Riksdagsledamoten Krista Kiuru:
Stödtjänsterna i vården hotas av privatisering – kosthållning och diagnostik ska inte längre räknas som stödtjänster

Privatisering hotar största delen av stödtjänsterna inom vården, varnar Krista Kiuru, ordförande för riksdagens social- och hälsovårdsutskott. Det berör tiotusentals JHL-medlemmar. Kosthållningen, laboratorietjänsterna och den diagnostiska avbildningen kommer inte längre att räknas som stödtjänster i vården om vårdreformen godkänns i

, , , , , , , , ,

JHL:s branschchef Håkan Ekström

JHL:s branschchef Håkan Ekströms hälsningar på representantskapsmötet:
”Strejken var lyckad – medlemmarnas roll var avgörande

JHL:s medlemmar spelade en avgörande roll i tvisten om uppsägningsgrunderna. Branschchef Håkan Ekström tackar medlemmarna för deras insatser i att genomföra övertidsförbudet, skiftbytesförbudet och strejken. JHL och andra fackförbund lyckades genom sina protester påverka innehållet i och motiveringarna till lagförslaget

, , , ,