Lakimies vastaa:Varallaoloa vai työaikaa?

Palomiesten varallaolo olikin työaikaa. Tätä mieltä oli työtuomioistuin maaliskuussa antamassaan ratkaisussa. Tuomiossa ratkaisevaa oli valmiusajan pituus. Työtuomioistuin antoi 19.3.2020 viiden JHL:läisen palomiehen kannalta myönteisen välituomion varallaoloaikaa koskevassa asiassa. Palomiehet olivat työskennelleet Keski-Suomen pelastuslaitoksen paloasemilla. Kanne koski reilun kahden vuoden aikaa,