Pori – Suomen JHL:läisin kunta

Motiivi-lehti selvitti, missä JHL:llä on suhteessa väkilukuun eniten jäseniä. Satakunta nousi liittokartalla selkeäksi ykköseksi, Pori etunenässä ja ympäröivät kunnat tiukasti peesissä. Viisi porilaista JHL:n jäsentä kertovat, millaista on olla kaupungin palveluksessa. ”Välillä rassaa olla ainoa” Olen aiemmin ollut yksityisellä rakennushommissa.

Saija Heinonen

Lastensuojeluun kuuluu kyky kiintyä lapseen ja kuitenkin jättää

Jouni Salonen työpaikallaan

JHL:läinen Jouni Salonen on työskennellyt lastensuojelussa kymmenen vuotta. – Kyky kiintyä lapseen on tärkeää, mutta lastensuojelijan ammattitaitoon kuuluu myös kyky erota ja jättää hänet, hän pohtii. Lastensuojelun tehtävä onnistuu, jos hoidettava selviytyy elämässään hyvin aikuisena. Vankilamaiset laitokset eivät tässä aina ole

Reima Tylli

Päättäjät SuomiAreenalla: Suomen turvallisuudessa huomio sisäisille haasteille

Suomalaisten työttömyys, eriarvoisuuden kasvu ja tasa-arvokysymykset olivat teemoja, jotka nousivat vahvasti esille suomalaisten turvallisuutta käsitelleessä JHL:n keskustelupaneelissa SuomiAreenalla Porissa 15.7. Vaikka keskustelussa pohdittiin myös Suomen mahdollisia ja olemassa olevia ulkoisia turvallisuusuhkia, pitivät päättäjät ensisijaisina haasteina kuitenkin sisäisen turvallisuuden kehittämistä. Motiivi-lehti sai

Anita Härkönen

Mistä rakentuu turvallisuus ja turvallisuuden tunne?

Parisensataa kuulijaa seurasi keskustelua Suomen ja suomalaisten turvallisuudesta keskiviikkona 15.7. Porin SuomiAreenalla aurinkoisissa tunnelmissa. JHL:n järjestämässä keskustelupaneelissa kuultiin monipuolisia näkökulmia siitä, mikä luo turvallisuutta sekä myös turvallisuuden tunnetta nyky-Suomessa. Teemaa pohdittiin niin yksilön kuin yhteiskunnankin näkökulmasta. Keskustelussa otettiin esille niin sisäisiä kuin ulkoisiakin haasteita ja

Anita Härkönen