Päivi Niemi-Laine: Kestävä yhteiskuntavastuun malli

Päivi Niemi-Laine

Menestyvä yritys suojelee brändiään ja mainettaan. Hyvä maine houkuttelee asiakkaita. Olennainen osa brändiä on palvelun laatu, sillä hyväkin brändi murenee, jos laatu ei vastaa luvattua. Yksityisissä sosiaali- ja terveyspalveluissa palvelut tuotetaan usein riittämättömillä henkilöstö- ja talousresursseilla. Vanhan totuuden mukaan halvalla

Päivi Niemi-Laine

Omat vai ulkoistetut palvelut? Tarkista nämä ennen kuin ulkoistat

Palvelujen ulkoistamisessa tulee huomioida monta taloudellista ja juridista kohtaa. Myös työllistämisvelvoite ja toiminta poikkeustilanteessa tulee arvioida.

Minna Salminen, erityisasiantuntija, Marjo Katajisto, erityisasiantuntija, Veikko Lehtonen, sopimustoimitsija

JHL:n Tietokanava on nyt avoin

JHL:n Tietokanava muuttui avoimeksi. Tietokanava sisältää kunta-uutisten lisäksi nyt myös valtion sektorin, kuten virastojen, yliopistojen, aluevirastojen ja ministeriöiden muutosuutiset.