4.10.2018

Anna Tukkiniemi vaihtoi OAJ:stä JHL:ään ja varajohtajasta luottamusmieheksi

Lastentarhanopettaja Anna Tukkiniemi päätyi vaihtamaan ammattiliittonsa OAJ:stä JHL:ään. Samalla hänet valittiin oman työpaikkansa ensimmäiseksi luottamusmieheksi, mikä merkitsi – työnantajan toiveesta – luopumista varajohtajan tehtävästä.

Tamperelaiselle lastentarhanopettaja Anna Tukkiniemelle tämä vuosi ja erityisesti alkukesä on ollut muutosten aikaa. Ensin hän vaihtoi ammattiliittoa ja siirtyi Opetusalan ammattijärjestö OAJ:stä Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL:ään. Lisäksi hän luopui tiedepäiväkoti Pilke Hokauksen varajohtajan tehtävästä ja otti hoitaakseen työyhteisön ensimmäisen luottamusmiehen roolin. Liiton vaihto oli Tukkiniemen oma valinta, sen sijaan hän itse olisi halunnut yhdistää varajohtajan ja luottamusmiehen tehtävät. Tämä ei kuitenkaan ollut työnantajan mielestä hyvä ratkaisu.

– Valinnan jälkeen päiväkodin johtaja ja työnantajan organisaatio ilmoittivat, että varajohtaja ei voi toimia luottamusmiehenä. Heidän mielestään minulla olisi voinut olla vaikeuksia erottaa nämä kaksi roolia toisistaan. Itse en nähnyt asiassa ongelmaa. Jos päiväkodin johtaja olisi ollut poissa ja minä olisin toiminut hänen sijaisenaan, olisi varaluottamusmies ottanut luottamustehtävät hoitaakseen, Tukkiniemi toteaa.

Hän tyytyi kuitenkin työnantajan näkemykseen, sillä ei halunnut lähteä riitelemään asiasta.

– Minulle tuli kuitenkin tunne, että jouduin valitsemaan kahdesta tehtävästä. Jos olisin vienyt prosessia eteenpäin, se olisi kestänyt pitkään eikä meillä olisi kenties vieläkään luottamusmiestä. Lisäksi tällä tavalla toimimalla säilytin hyvät suhteeni päiväkodin johtoon ja olemme pystyneet tekemään luottamusmiesasioissa hyvää yhteistyötä, Tukkiniemi pohtii.

Työyhteisön ja liiton tuki tärkeää

Tiedepäiväkoti Pilke Hokaus on yksi niistä kohteista, joissa JHL:n järjestäjät ovat tämän vuoden aikana vierailleet. Yli 25 henkilöä työllistävässä päiväkodissa ei ole aiemmin ollut omaa luottamusmiestä, mutta järjestämistyön ansiosta noin puolet henkilökunnasta kuuluu nyt JHL:ään ja päiväkodin ensimmäinen luottamusmieskaksikko aloittelee toimintaansa.

Anna Tukkiniemi (oik.) ja varaluottamusmies Jenni Aulén hakevat JHL-opistosta oppia uuteen luottamustehtäväänsä.

Tukkiniemi kertoo, että luottamusmiestyötä on käynnistetty vähitellen ja yksittäisiä asioita on jo noussut työlistalle.

– Toki tässä on paljon haasteita edessä, ja vaatii aikaa ja totuttelua koko työyhteisöltä muistaa, että nyt meillä on oma luottamusmies. Mahdollisuuksia on paljon. Pyrkimyksenä onkin, että jokaisessa Pilkkeen päiväkodissa olisi jossain vaiheessa oma luottamusmies.

Työyhteisön luottamus ja tuki on ollut yksi Tukkiniemen parhaista voimavaroista.

– Työkaverit tiesivät alusta asti, että haluavat juuri minut luottamusmiehen tehtävään. He myös tukivat, kun pohdin, kumman tehtävän valitsen. ”Kyllä me pidetään sinun puoltasi”, he ovat sanoneet koko ajan.

Myös JHL:n tuki on ollut Tukkiniemen mukaan tärkeää. Se myös ratkaisi keväällä, kun hän puntaroi ammattiliiton vaihtoa.

– Koin, että JHL lähestyi minua lämmöllä. Ammattiliiton vaihto oli minulle jopa isompi askel kuin varajohtajan tehtävän jättäminen. JHL on näyttänyt, että siellä tartutaan asioihin, ollaan kiinnostuneita ja ajetaan aidosti kaikkien hyvinvointialojen työntekijöiden, myös lastentarhan opettajien asioita, Tukkiniemi kiittelee.