17.4.2018

Heta-tes nostaa tuntuvasti henkilökohtaisten avustajien palkkoja

Henkilökohtaisten avustajien tuore työehtosopimus parantaa täyttä työaikaa tekevien kuukausipalkkaa enimmillään jopa 10 prosenttia kaksivuotisen sopimuskauden aikana. Lisäksi alalle saatiin vihdoin valtakunnallinen vähimmäispalkka. Isojen kuntakohtaisten erojen takia valtakunnallisiin palkkoihin siirrytään vasta 1.3.2019 lähtien.

Keitä sopimus koskee?

Ensimmäinen helmikuuta 2018 voimaan tullutta Heta-tessiä noudatetaan työsuhteissa, joissa avustajan työnantajana toimii vammainen henkilö itse. Lisäksi henkilön on kuuluttava työnantajaliittoon (Heta-Liitto ry).

Sopimuksen piirissä on liki 5 000 avustajaa ja noin 3 300 työnantajaa.

Sopimuksen piiriin eivät kuulu yritysten kautta palkatut henkilökohtaiset avustajat. Heihin sovelletaan yksityisen sosiaalipalvelualan työehtosopimusta.

Milloin palkat nousevat?

Vähimmäispalkkoja korotetaan 1.6.2018. Pienimmät tuntipalkat kohoavat kymmenillä senteillä, vähimmilläänkin korotus on 8 senttiä tunnilta. Seuraava korotus on 1.3.2019, ja se nostaa tuntipalkkaa vähintään 7 senttiä.

Uuteen tessiin on luotu myös kaksi kalleuspaikkakuntaluokkaa, pääkaupunkiseutu ja muu Suomi. Korotusten jälkeen pääkaupunkiseudulla asuvan avustajan vähimmäistuntipalkka on 15 senttiä korkeampi kuin muualla Suomessa.

Kuka hyötyy eniten?

Noin 70 prosentissa kunnista avustajien palkat nousevat. Eniten sopimus nostaa palkkoja niissä kunnissa, joissa maksetaan työehtosopimuksen mukaista vähimmäispalkkaa.

Esimerkiksi Tampereella ja Oulussa 20 viikkotuntia työskentelevän palkka nousee sopimuskauden aikana 90 euroa ja täyttä työaikaa tekevän 180 euroa kuukaudessa. Se on tuntuvasti enemmän kuin sopimuskierroksen ”yleinen linja”.

Mitä A- ja B-ryhmät tarkoittavat?

Uudessa tessissä on kaksi palkkaryhmää. Korkeampaan ryhmään B kuuluvat ne avustajat, joiden työ sisältää pysyvästi erityisosaamista tai koulutusta vaativia hoidollisia tehtäviä. Henkilön sijoittumista arvioitaessa ratkaisevaa on nimenomaan työtehtävien hoidollisuus.

Työnantajan on määriteltävä 1.6.2018 mennessä, kumpaan ryhmään avustaja kuuluu. Palkkaryhmä B voidaan ottaa käyttöön kuitenkin jo 1.2.2018 alkaen.

Mitä muita parannuksia Heta-tessiin?

Heta-tessin piirissä olevat avustajat voivat olla töistä pois kolme työpäivää tilapäisellä hoitovapaalla hoitamassa sairasta lasta. Tämä vapaa on palkallinen. Lisäksi pitkäperjantai ja toinen pääsiäispäivä ovat jatkossa arkipyhiä myös avustajille. Jos nämä ovat työpäiviä, maksetaan avustajan tuntipalkka kolminkertaisena.