26.2.2018

Päivi Niemi-Laine: Sopien, yhdessä – ei sanellen

Nämä liittokohtaiset sopimusneuvottelut ovat olleet yhtä jännittävät kuin joulun odotus lahjatoiveineen.

Liitto on hionut yhdessä jäsenistön kanssa tavoitteita pitkän kuivan korotuskauden jälkeen. Takana on karvas pettymys kilpailukykysopimukseen – pidennetty työaika ilman korvausta ja lomarahojen määräaikainen leikkaus julkisen sektorin työntekijöiltä. Näiden pettymysten jälkeen liittokohtaisiin neuvotteluihin kohdistuneet odotukset ovat olleet äärivirittyneet.

Sopimusneuvotteluja ei kuitenkaan käydä tyhjiössä. JHL:n jäsenten tavoitteet ovat aina osa sopimuspöytien kokonaisuutta. On siis pystyttävä sovittamaan meidän tavoitteemme toisten tavoitteisiin. Vanhoista sopimuksista on luotava uutta työelämän lainalaisuudet ja todellisuus tunnistaen. Yksinkertaisesti: neuvottelijoiden on tiedettävä jäsenistön tarpeet työelämässä. Paras resepti tavoitteen saavuttamiseksi on se, että muutkin haluavat ottaa tavoitteemme yhteiseksi tavoitteeksi. Neuvottelut ovat aivan oma taitolajinsa. Pöydän ulkopuolelta on helppo huudella, mutta työ neuvottelu-
pöydässä on hikistä puuhaa: lujaa sanapainia ja tavoitteiden sovittelua.

Sopimusneuvotteluja ei kuitenkaan käydä tyhjiössä.

JHL:n tavoitteet tälle sopimuskierrokselle olivat hyvät. Halusimme mahdollisimman suuret yleiskorotukset, jotta pienipalkkaisten ostovoima paranee. Sekalinjalla taataan pienipalkkaisille aidosti lisää rahaa kukkaroon. Sopimuksen keston on hyvä olla sellainen, että tulevissa neuvotteluissa löytyy painetta, jos tarve vaatii. Henkilöstön edustajille pitää saada paikallisuuteen painottuvia neuvotteluja varten riittävästi koulutusta, ajankäyttöä ja korvausta. Työsuojeluvaltuutettujen asemaa on nostettava luottamusmiesten tasolle. Työpaikkaohjaajien asemaan tarvitaan parannus, sillä ammatillisen koulutuksen uudistus tuo työpaikoille kasapäin opiskelijoita. Palkkaohjelma on tarpeellinen, jotta emme jää julkisena sektorina teollisuuden ja vientialojen palkka-
kehityksestä jälkeen. Lomarahaleikkauksen kompensaatio ja ison paikallisen erän jakaminen vaativat perälautaa. Pääsimme myös mukaan sote-työryhmään, jossa rakennetaan vahvaa, uutta sote-maailmaa. Nämä kaikki saatiin.

Neuvottelu-urakka on ollut vaativa ja vienyt aikaa. Haluan kiittää JHL:n osaavia ja taitavia neuvottelijoita työehtosopimustyöryhmissä. Suuri kiitos järjestöllisestä voimasta yhdistyksille, aktiiveille, jäsenille, aluetoimistoille, ajassa mukana pitävälle viestinnälle, mielikuvia luovalle markkinoinnille – koko JHL:n väelle, työnantajan edustajille ja pääsopijoille. On ollut mielenkiintoista aikaa työskennellä kanssanne ja huomata että yhteistyössä on voimaa!