20.3.2017

Puheenjohtajalta: Uusi kunta kasvattaa, opettaa ja välittää

JHL:n puheenjohtaja Päivi-Niemi Laine.

Kuntavaalit ovat ovella. Nyt jos koskaan on aika lähteä äänestämään lasten ja nuorten puolesta. Ja samalla tarkkaan miettiä, mitkä puolueet ovat todella välittäneet lapsista ja nuorista.

Leikkaamalla varhaiskasvatuksesta Sipilän hallitus on ottanut lapsilta ja heidän oikeuksiensa edistäjiltä. Nirhaamalla kuntataloudesta hallitus on vaikeuttanut perusopetuksen hoitamista.

JHL:n mielestä varhaiskasvatus täytyy edelleen pitää lapsen oikeutena. Sen oikeuden on oltava sama kaikille lapsille: riippumaton vanhempien työmarkkina-asemasta. Täysi oikeus varhaiskasvatukseen onkin palautettava niissä kunnissa, missä sitä on rajoitettu. On kaikkien etu, että ammattilaiset voivat varhaisessa vaiheessa havaita lasten ongelmia ja puuttua niihin, vanhempia tukien.

Päivi Niemi-Laine Motiivissa 3/2017:
Välitetään yhdessä niistä, joilla ei itsellään ole vielä ääntä vaikuttaa.

Uusi varhaiskasvatuslaki herätti paljon toivoa varhaiskasvatuksen ammattilaisissa. Suuri odotus oli, että laki nostaisit ammattilaiset arvoonsa ja toisi heidän työnsä näkyväksi. Toistaiseksi on menty säästöt edellä. Henkilökunnasta ja sijaisista on ollut puutetta, ryhmäkokoja on venytetty. Se on lyhytnäköinen tie, josta lasku lankeaa myöhemmin lasten ja hoitajien pahoinvointina.

Moniammatillinen työyhteisö tarvitsee nyt tukea päättäjiltä. Rahojen pitää riittää laadukkaaseen hoitoon ja varhaiskasvattajien työtä on arvostettava julkisesti. Kaikkea osaamista, mitä päiväkodissa on, tarvitaan. Lapsi oppii koko ajan hoitajilta, opettajilta, siivoojilta, ruokapalveluhenkilöstöltä; kaikilta jotka ovat päivässä läsnä.

Varhainen välittäminen on tärkeää peruskoulussakin. Erinomaisia kumppaneita oppilaille ovat koulunkäynninohjaajat. He auttavat oppilaita keskittymään oppimiseen ja opettajia opettamiseen, mikä tukee kaikkien jaksamista. Ohjaajilla on läheinen kontakti oppilaisiin, joten heidän rooliaan luokkayhteisöissä kannattaisi vankentaa. Näin he voisivat nopeammin puuttua yhdessä opettajien ja muun ammattihenkilöstön kanssa oppimis- tai muihin ongelmiin. Ohjaajat tuleekin saattaa tiiviimmin ammattilaisten tiimiin ja antaa heille yhtäläiset oikeudet oppilashuoltoon ja oppilasta koskeviin tietoihin.

Uusi kunta antaa mahdollisuuksia välittää yhdessä niistä, joilla ei ole vielä ääntä vaikuttaa.

Tärkeää on, että Sinä annat äänesi lasten, nuorten ja heidän perheidensä ja kasvattajiensa puolesta!