Syöpää aiheuttava radon ei näy tai haise, mutta sitä voi olla sinunkin työpaikallasi – Syvällä peruskalliossa vahditaan, altistuvatko työntekijät vaaralle

Helen Oy:n tunneli

Radon on tupakan jälkeen yleisin keuhkosyövän aiheuttaja. Uusi säteilylaki asettaa entistä tiukemmat raja-arvot työpaikkojen radonpitoisuudelle.  Yhdessä Suomen kunnassa radioaktiivista kaasua on tavattu lähes puolella työpaikoista. Radonin liikkeitä tarkkaillaan myös Helsingissä sijaitsevan voimalaitoksen hiililuolassa. Helen Oy:n hiilivarasto sijaitsee Salmisaaren voimalaitoksen alapuolella,

Ulla Puustinen

Taskuapu tutuksi sote-festareilla

ripustetaan pyykkiä

JHL on valmistanut taskuun sopivan työsuojeluoppaan, joka auttaa etenkin asiakkaan kotona työskenteleviä arvioimaan työolosuhteiden terveellisyyttä ja turvallisuutta. Ota Taskuapu mukaan työhön tai keikalle!

Ulla Puustinen

Työtapaturmien määrä laski 2014

Työtapaturmien lukumäärä ja taajuus laskivat vuonna 2014. Terveydenhuollon ja sosiaalialan kehitys on kuitenkin huolestuttava.

Urpo Hyttinen, työympäristötoimitsija

Kesä tulee – hallitse kuumatyön riskit

Helle ja työskentely kuumassa kuormittavat elimistöä monin tavoin. Toimintakyky heikentyy ja tapaturmien riski kasvaa. Polttava auringonpaiste vaurioittaa ihoa ja altistaa ihosyöville. Fyysinen kuormitus ulkotöissä tai kosteissa ja kuumissa sisätiloissa lisää lämpösairauksien vaaraa. Jos työpaikan ilman lämpötila ilmastoinnista huolimatta ylittää 28 astetta, on