19.10.2023

JHL-opisto perehdytti kone- ja laiteturvallisuuteen: Työturvallisuus ei ole leikin asia, varsinkaan kun alla on raskas kone

Iso traktori ja lava

Viime vuonna työtapaturmissa menehtyi Suomessa 24 ihmistä. Työkoneiden ja -laitteiden käytössä piilee aina vaara. Niiden tuntemus, riskienarviointi, säännöllinen tarkastus sekä työturvallisuusohjeiden noudattaminen pelastavat monelta tapaturmalta.

Lakaisukoneen kuljettaja kuoli jäätyään huhtikuussa 2020 puristuksiin auton kippilavan ja lokasuojan väliin Hangossa. Kuljettajan todettiin vahingossa koskeneen lavan laskuvipuun ja jääneen kohtalokkain seurauksin puristuksiin. Kun turman syytä tutkittiin, kävi ilmi, että kippilavan hallintalaite ei ollut säännösten mukainen.

Työnantaja sai syytteen kuolemantuottamuksesta, mutta yhtiön aluejohtaja tuomittiin lopulta 2000 euron yhteisösakkoon työturvallisuusrikoksesta. Länsi-Uudenmaan käräjäoikeuden päätös elokuulta 2023 osoittaa, että työturvallisuus ei ole leikin asia. Ei varsinkaan silloin, kun kyseessä ovat raskaat työkoneet, henkilönostimet tai muut tekniset koneet ja laitteet.

– Tällä koneella piruetit on kielletty.

Työsuojeluvaltuutettu Jorge Calvo Suarez

JHL:läinen erityisammattimies Jorge Calvo Suarez peruuttaa tottuneesti mutta äärimmäisen varovasti useita tonneja painavaa traktoria, Iso Willeä, hautapaasien välissä. Samalla hän tarkkailee ohjaamoon asennettua näyttöruutua, josta paljastuu takakameran kuvaama näkymä.

– Tällä koneella piruetit on kielletty, hän sanoo.

Calvo Suarez työskentelee Hietaniemen hautausmaalla ja kuljettaa Isolla Willellä hiekkaa, kivituhkaa ja sepeliä sinne minne tarvitaan. Tänään traktorin iso lavakauha täyttyy syysmyrskyn kaataman koivun oksista.

Kuluvana vuonna Hietaniemien hautausmaalla on tapahtunut yksi työtapaturma, Calvo Suarezin työskentelyalueella ei yhtään.

– Kun kausityöntekijät aloittavat keväällä, pidetään heille päivän kestävä turvallisuuskoulutus. Se onkin tarpeen.

Jorge Calvo Suarez
Työkoneen pienet viat Jorge Calvo Suarez osaa korjata itse.

Huomiota perehdytykseen

Halu parantaa turvallisuutta toi Calvo Suarezin JHL-opiston kolmipäiväiselle kone- ja laiteturvallisuuden kurssille. Kurssi sisälsi koneiden käyttöön liittyvien riskien arviointia, alan lainsäädäntöä ja ohjeistusta sekä oikeustapauksia oikeasta elämästä.

Calvo Suarez on työpaikkansa työsuojeluvaltuutettu ja mukana työpaikkaselvityksessä, jossa kartoitetaan yhdessä työnantajan ja työterveyshuollon kanssa työhön liittyviä riskejä.

Jyväskyläläisen Jaana Valkonen-Hårdin vastuulle kuuluu varhaiskasvatuksen ja liikuntatoimen työsuojelu.

– Päiväkotimaailma on minulle perin juurin tuttu, mutta liikuntatoimessa käytettävien koneiden kanssa olen ulalla. Tulin oppimaan, hän perustelee.

Vantaalainen työsuojeluvaltuutettu Jouni Koivisto toivoi neuvoja muun muassa työpaikkaselvitysten tekoon.

– Työpaikalla olen huomannut, että koneiden turva-aluemerkinnät ovat paikoin puutteelliset.

Lieksalaista pääluottamusmiestä ja työsuojeluvaltuutettua Esko Puumalaista kiinnosti kurssin toinen teema, korkealla työskentelyn vaarat.

– Korkealla, esimerkiksi katoilla ja piipun päissä, työskentelyyn liittyy erityisiä riskejä. Toivon, että työpaikoilla kiinnitettäisiin enemmän huomiota korkealla työskentelevien perehdytykseen.

Jaana Valkonen-Hård ja Esko Puumalainen
Jaana Valkonen-Hård ja Esko Puumalainen osallistuivat JHL-opiston kone- ja laiteturvallisuuskoulutukseen.

Lue lisää: Uusi rehtori astui ruoriin – Ari-Pekka Lundén aikoo tehdä JHL-opistosta alan moderneimman, ja se tarkoittaa vastaamista 5 akuuttiin haasteeseen

Koneen oltava käyttöturvallinen

Traktori, jäänhoitokone, autonosturi, tiehöylä, sorvi. Kaikki ne täyttävät koneen määritelmän, sillä koneille on määritelty aina jokin käyttötarkoitus. Lisäksi niissä on oltava ainakin yksi liikkuva osa.

– Yleensä koneeksi luokiteltava laite toimii jollain muulla kuin ihmis- ja eläinvoimalla. Poikkeuksen muodostavat käsikäyttöiset nostimet, tunkit ja vinssit, luennoi kurssin vetäjä ja JHL-opiston opettaja Tapani Eskola.

Koneen valmistaja vastaa siitä, että se on konedirektiivin mukainen ja täyttää olennaiset terveys- ja turvallisuusvaatimukset. Jokaiseen koneeseen on merkittävä näkyvästi valmistajan toiminimi ja osoite, koneen nimi, sarja- tai tyyppimerkintä sekä mahdollinen sarjanumero ja rakennusvuosi.

– Myös CE-merkintä on tärkeä. Silloin laite on läpäissyt EU:n laadunvarmistusmenettelyn, ja sen voi ottaa suhteellisen turvallisin mielin käyttöön.

Jussi Viertola, Jorge Calvo Suarez ja Timo Muukkonen
Kurssilla tehtiin paljon ryhmätöitä. Kuvassa Jussi Viertola (vas.), Jorge Calvo Suarez ja Timo Muukkonen.

Työnantaja vastuussa turvallisuudesta

Koneiden ja laitteiden hankinnasta ja turvallisuudesta vastaa työnantaja. Ennen koneen tai laitteen käyttöönottoa on arvioitava sen käyttöön liittyvät riskit ja mahdolliset haitat terveydelle.

– Mikäli esimerkiksi koneen melu ylittää kriittiset raja-arvot, on ryhdyttävä toimiin haittojen minimoimiseksi, Eskola toteaa.

– Työsuojeluvaltuutetuilla on ensi käden tietoa, jonka avulla voidaan välttyä virhehankinnoilta.

JHL-opiston opettaja Tapani Eskola

Työnantajan vastuulle kuuluu antaa työntekijälle riittävä opastus ja ohjaus koneiden ja laitteiden käyttöön. Myös työsuojeluvaltuutettujen on Eskolan mukaan pidettävä silmät ja korvat auki ja uskallettava avata suunsa, jos epäilee työpaikalla turvallisuusriskiä.

Työsuojeluvaltuutettujen kokemusta ja asiantuntemusta olisi hänen mielestään syytä hyödyntää myös työpaikan kone- ja laitehankinnoissa.

– Työsuojeluvaltuuetut ovat monella työpaikalla käyttämätön voimavara, kun tehdään kone- ja laitehankintoja. Heillä on kuitenkin ensi käden tietoa, jonka avulla voidaan välttyä virhehankinnoilta.

Lue lisää: JHL:n vuoden 2023 työsuojelutoimijat on valittu: Kokki ja palvelukoordinaattori saivat kehuja ja diplomit ansioistaan

Jatkokurssilla turvapuistoon

JHL-opisto tarjoaa runsaasti myös työsuojelukoulutusta. Yksi näistä on työsuojelun perusopintoihin kuuluva jatkokurssi. Siihen kuuluu puolen päivän mittainen kone- ja laiteturvallisuusosuus sekä tutustuminen Rudus-turvapuistoon Espoossa. Puistossa on ihmishahmojen avulla lavastettu erilaisia vaara- ja työtapaturmatilanteita, joista voi ottaa opiksi.

JHL-opiston kursseja voi selata koulutus- ja tapahtumakalenterista.