28.11.2017

Työttömyys laski vuoden takaiseen – usko talouden nousuun kasvussa

Luottamus työllisyyden sekä maan talouden kohenemiseen on tällä hetkellä hyvissä kantimissa. Työllisistä 17 prosenttia uskoi marraskuussa työttömyyden uhan vähentyneen omalla kohdallaan, ja 32 prosenttia koki ettei heillä ole lainkaan vaaraa joutua työttömäksi

Työttömyysaste ja työttömyysasteen trendi 2007/10–2017/10, 15–74-vuotiaat (lähde: Tilastokeskus)

Tilastokeskuksen työvoimatutkimuksen mukaan lokakuun työttömyysaste oli 7,3 prosenttia, kun se samaan aikaan vuosi sitten oli 8,1. Työttömien lukumäärässä päästiin alle 200 000 henkilön, joka on
20 000 vähemmän vuoden takaiseen. Työttömistä miehiä oli 104 000 ja naisia 93 000.

 

Työllisiä oli lokakuussa yhteensä 2 492 000, mikä on 46 000 enemmän kuin vuotta aiemmin. Työllistyneistä oli naisia lähes puolet enemmän kuin miehiä, noin 30 000, miesten osuuden ollessa 16 000.

Työllisyysaste eli työllisten osuus 15–64-vuotiaista oli lokakuussa 70 prosenttia, vuotta aiemmin 68,4 prosenttia. Miesten työllisyysaste koheni noin yhdellä prosenttiyksiköllä 71,2 prosenttiin ja naisten reilulla kahdella prosenttiyksiköllä 68,9 prosenttiin.

Työvoiman ulkopuolella olevia oli tämän vuoden lokakuussa 1 429 000 henkeä, joka on 18 000 vähemmän kuin vuotta aiemmin. Työvoiman ulkopuolella olevista oli piilotyöttömiä 137 000, eli 31 000 vähemmän kuin vuoden 2016 lokakuussa.

TEMin luvut

Työ- ja elinkeinoministeriön Työllisyyskatsauksen mukaan TE-toimistoissa oli lokakuun lopussa yhteensä 272 500 työtöntä työnhakijaa, vähennystä on 56 400 vuoden takaiseen. Edellisestä kuusta työttömien työnhakijoiden määrä väheni reilulla 3 000:lla.

Yhtäjaksoisesti yli vuoden työttömänä olleita pitkäaikaistyöttömiä oli noin 95 000, eli vajaat
30 000 vähemmän kuin vuotta aiemmin.

Yli 50-vuotiaita työttömiä työnhakijoita oli 106 300 eli 19 100 vähemmän kuin edellisenä vuonna samaan aikaan. Nuoria alle 25-vuotiaita työttömiä työnhakijoita oli  tänä vuonna
8 700 vähemmän, eli yhteensä 32 300.

Uusia avoimia työpaikkoja ilmoitettiin TE-toimistoihin lokakuun aikana 47 700 eli 7 700 enemmän kuin edellisen vuoden lokakuussa. Kaikkiaan TE-toimistoissa oli lokakuussa lähes 90 000 työpaikkaa, lisäystä on noin 13 000.  Lomautettujen määrä laski yli 10 000:lla vuoden takaiseen.

Miksi erilaiset luvut?

Tilastokeskuksen työttömyysluvut perustuvat otospohjaiseen työvoimatutkimukseen. Työ- ja elinkeinoministeriön luvut perustuvat puolestaan TE-toimistojen asiakasrekisterin pohjalta laadittuun Työnvälitystilastoon.

TEM:n Työnvälitystilastossa työttömyyden määritelmänä on, ettei henkilöllä ole työsuhdetta eikä hän työllisty yritystoiminnassa. Lisäksi TEM lukee kokoaikaisesti lomautetut työttömiin, mutta päätoimisia opiskelijoita ei. Tilastokeskuksen määritelmä on tiukempi kuin ministeriön: se edellyttää työttömiltä aktiivista työnhakua ja valmiutta ottaa työtä vastaan tietyllä aikavälillä. Tilastokeskus tuottaa kansainvälisesti vertailukelpoiset viralliset työttömyysluvut.

Talouteen luotetaan

Tilastokeskuksen kuluttajabarometrin mukaan kuluttajien luottamus talouteen on ollut vahvaa koko kuluneen vuoden ajan. Pääkaupunkiseudulla oltiin optimistisimpia, kun Pohjois-Suomessa luottamus oli heikointa. Kielteisimmin talouskehitystä arvioivat työttömät ja eläkeläiset, myönteisimmin puolestaan ylemmät toimihenkilöt.

Lähes puolet vastaajista arveli, että työttömyys vähenee seuraavan vuoden aikana, ja 16 prosenttia arvioi työttömyyden lisääntyvän. Viime vuonna arviot olivat paljon pessimistisemmät: 28 prosenttia odotti tuolloin työttömyyslukujen kasvavan.

Arviot sekä omasta että koko maan taloudesta olivat marraskuussa tehdyn kyselyn mukaan valoisia. Kuluttajista 47 prosenttia uskoi, että Suomen taloustilanne paranee seuraavan vuoden aikana, kun vain 8 prosenttia puolestaan arvioi talouden huononevan. Vuosi sitten vastaavat arviot olivat 42 ja 16 prosenttia.